Το εστιατόριο "Μαϊστράλι"  ζητάει έμπειρο μάγειρα για τη σεζόν 2024, Μάιος - Νοέμβριος.

Το εστιατόριο "Μαϊστράλι"  ζητάει έμπειρο μάγειρα για τη σεζόν 2024, Μάιος - Νοέμβριος. Ικανοποιητικές αποδοχές και ΙΚΑ.
 
Τηλ: 6944882736.