Η εταιρεία κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων και επίπλων κουζίνας "Παναγιώτης Γελαδάκης" αναζητά βοηθό τεχνίτη.

Η εταιρεία κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων και επίπλων κουζίνας "Παναγιώτης Γελαδάκης" αναζητά βοηθό τεχνίτη.
Πληροφορίες τηλ: 2297022622.