Νέο μαγαζί στην παραλία Μαραθώνα Αίγινας ψάχνει προσωπικό στο πόστο του σέρβις και barista.

Νέο μαγαζί στην παραλία Μαραθώνα Αίγινας ψάχνει προσωπικό στο πόστο του σέρβις και barista.

Τηλ: 6985677433.