Ζητείται προσωπικό για πωλητή / σέρβερ στο κατάστημα Davinci Gelato Aegina, προτιμούνται άτομα με όρεξη για εργασία, δεν χρειάζεται προϋπηρεσία

Ζητείται προσωπικό για πωλητή / σέρβερ στο κατάστημα Davinci Gelato Aegina, προτιμούνται άτομα με όρεξη για εργασία, δεν χρειάζεται προϋπηρεσία.

Τηλέφωνο: 6985783269.