Η εταιρία "Palmin ABEE", ζητά κοπέλα για γραμματειακή υποστήριξη, με γνώσεις Η/Υ Αγγλικά.

 Η εταιρία "Palmin ABEE", ζητά κοπέλα για γραμματειακή υποστήριξη, με γνώσεις Η/Υ Αγγλικά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2297024700 - 6977691714.