Δημοτικές Εκλογές 2010

Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Πρόσω Ολοταχώς" κ. Ελ. Κουμπενά.


Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Πρόσω Ολοταχώς" κ. Ελένης Κουμπενά - Συμεωνάκη.