Δημοτικές Εκλογές 2010

Δήλωση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό Αίγινα Πρόσω Ολοταχώς κ. Αντ. Κυριαζάνου


Δήλωση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό Αίγινα Πρόσω Ολοταχώς κ. Αντώνη Κυριαζάνου.