Δημοτικές Εκλογές 2010

Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Aίγινα Πρόσω Ολοταχώς" κ. Παν. Σουπίδου


Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Aίγινα Πρόσω Ολοταχώς" κ. Παναγιώτας Σουπίδου