Δημοτικές Εκλογές 2014

Η πρόταση του Aegina Portal για τη διεξαγωγή του debate.

Απεστάλη πριν από λίγο στους επικεφαλής των συνδυασμών που θα λάβουν μέρος στις εκλογές της 18ης Μαΐου η πρόταση του Aegina Portal για τη διεξαγωγή ενός τηλεοπτικού debate. Πρόκειται για το δεύτερο debate που σχεδίασε και έχει την πρόθεση να υλοποιήσει το Aegina Portal. Το πρώτο είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2010 και πάλι για τις δημοτικές εκλογές. Την επεξεργασία και επιμέλεια της δομής και των ερωτήσεων είχαν από κοινού ο κύριος Κωνσταντίνος Βογιατζής και ο κύριος Σαράντης Ευσταθόπουλος. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής, ενώ στο τέλος της επισυνάπτεται  αρχείο με τη δομή της εκπομπής.

"Σε συνέχεια της επιστολής του Aegina Portal σχετικά με την πρόθεσή του να διοργανώσει μία εκπομπή δομημένης συζήτησης μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαϊου 2014, αποστέλεται γραπτώς η πρότασή του για την διεξαγωγή της εκπομπής αυτής. Η εκπομπή θα βιντεοσκοπηθεί την Τρίτη 13 Μαϊου. Διαβάστε περισσότερα...

Στο κείμενο που ακολουθεί περιέχονται οι λεπτομέρειες και οι όροι που ισχύουν για την υλοποίηση αυτης της εκπομπής.

Η περιγραφή της διαδικασίας.

Η εκπομπή θα αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες οι οποίες γίνονται γνωστές στους υποψηφίους στο τέλος της παρούσας επιστολής. Η κάθε θεματική ενότητα θα απαντηθεί από όλους τους συμμετέχοντες. Για λόγους ισοτιμίας, όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν ακριβώς τον ίδιο χρόνο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα τους τεθούν, όπως και για να θέσουν ερωτήματα στους συνυποψηφίους τους. Τα στάδια της εκπομπής έχουν ως εξής:

1. Στο πρώτο στάδιο θα γίνει το καλωσόρισμα από τον παρουσιαστή και η επεξήγηση της διαδικασίας για τους θεατές.
2. Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας λαμβάνει χώρα η τοποθέτηση του πρώτου υποψηφίου στο ερώτημα της πρώτης θεματικής ενότητας.
3. Αμέσως μετά την απάντηση του, όλοι οι συνυποψήφιοί του θα έχουν από μισό λεπτό στην διάθεσή τους για να του απευθύνουν μία ερώτηση σχετική με την τοποθέτηση που μόλις έγινε ή να σχολιάσουν τα όσα ειπώθηκαν.
4. Αφού ολοκληρωθούν τα ερωτήματα αυτά, ο υποψήφιος από τον οποίο ξεκίνησε ο εκάστοτε γύρος θα έχει ένα λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτα για να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τέθηκαν ή τα σχόλια που έγιναν.
5. Η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί για τον κάθε υποψήφιο. Όλοι θα έχουν δύο λεπτά για να αναπτύξουν τις θέσεις τους, θα δεχτούν 4 ερωτήσεις από τους συνυποψηφίους τους σε κάθε γύρο και θα έχουν ένα λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτα για να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές.
6. Με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των υποψηφίων για την πρώτη θεματική ενότητα, θα ακολουθηθεί ακριβώς η ίδια διαδικασία και για την επόμενη θεματική ενότητα.
7. Μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης θεματικής ενότητας, ο κάθε υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να απευθύνει μία ερώτηση σε έναν υποψήφιο της επιλογής του. Η ερώτηση θα είναι διάρκειας ενός λεπτού και η θεματολογία της ερώτησης είναι ελεύθερη (σε περίπτωση ερωτήσεων με προσβλητικό περιεχόμενο, ερωτήσεων που αποσκοπούν να μειώσουν την προσωπικότητα του ερωτώμενου ή ερωτήσεων που στηρίζονται σε φημολογία, η ερώτηση δεν θα επιτραπεί). Ο υποψήφιος στον οποίο θα απευθύνεται η ερώτηση θα έχει ένα λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτα στην διάθεση του να απαντήσει. Θα ακολουθήσει δευτερολογία και για τους δύο υποψηφίους διάρκειας σαράντα πέντε δευτερολέπτων.
8. Στο τέλος και της τρίτης αυτής φάσης, κάθε υποψήφιος θα έχει στην διάθεσή του ένα λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτα ώστε να συνοψίσει τις θέσεις του, να προσθέσει ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν κατά την διάρκεια της εκπομπής ή να απευθυνθεί στο εκλογικό σώμα γενικότερα.
Σε όλο το στάδιο της διαδικασίας θα βρίσκεται απέναντι από τους υποψηφίους οθόνη που θα δείχνει αντίστροφα τον χρόνο που απομένει για να ολοκληρώσουν τις τοποθετήσεις ή τα σχόλιά τους.

Η δομή αποτελεί μία προσαρμογή του Public Forum Debate (https://en.wikipedia.org/wiki/Public_forum_debate), ώστε να μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι των 2 ατόμων/πλευρών στην συζήτηση, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζεται και η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Η επιλογή της συγκεκριμένης δομής έγινε ώστε να υπάρξει δομημένος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και όχι παράλληλοι μονόλογοι.

Διευκρινίζουμε ότι προσπαθώντας να διασφαλίσουμε τόσο την ουσία όσο και την οικονομία της συζήτησης, αποφασίσαμε να οριοθετήσουμε τις έννοιες «τοποθέτηση/απάντηση»  και «σχόλιο». Έτσι,

1. Οι δίλεπτες αρχικές τοποθετήσεις θα μπορούν να περιλαμβάνουν την σαφή και συγκεκριμένη πρόταση του υποψηφίου για το θέμα της ερώτησης. Οι προτάσεις μπορούν να είναι περισσότερες της μίας, χωρίς όμως να διακυβεύεται η σαφήνεια της απάντησης.

2. Οι ερωτήσεις/σχόλια θα μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για την αρχική τοποθέτηση, να εκφράζουν αντιρρήσεις στο σκεπτικό των αιτιών ή των προτεινομένων λύσεων, να επισημαίνουν τις πιθανές αντιφάσεις μεταξύ των εισηγήσεων τοποθετήσεων κατά το παρελθόν, απορρίες που προκύπτουν και επισήμανση λανθασμένων εκτιμήσεων. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι τα σχόλια πρέπει να αφορούν σε όσα ειπώθηκαν στην αρχική δίλεπτη τοποθέτηση κάθε γύρου και όχι σε λεγόμενα προηγούμενων σχολιαστών. Όχι σχόλια στα σχόλια δηλαδή.

Την όλη διαδικασία επιβλέπει ένας παρουσιαστής η κύρια αρμοδιότητα του οποίου είναι η τήρηση του χρόνου και των όρων που έχουν καθοριστεί από τη δομή της εκπομπής, καθώς και η οργάνωση των συμμετεχόντων σε θέματα σειράς ομιλίας.

Την παρουσίαση θα αναλάβει ο κύριος Κωνσταντίνος Βογιατζής, άμισθος συνεργάτης του Aegina Portal για θέματα πολιτικής και καταγραφής εκλογικών αποτελεσμάτων τα τελευταία έξι (6) χρόνια.
Την αρχισυνταξία της εκπομπής έχει ο κύριος Σαράντης Ευσταθόπουλος, άμισθος συνεργάτης του Aegina Portal για θέματα πολιτικής και καταγραφής εκλογικών αποτελεσμάτων τα τελευταία έξι (6) χρόνια.
Την επεξεργασία και επιμέλια της δομής και των ερωτήσεων έκαναν από κοινού ο κύριος Κωνσταντίνος Βογιατζής και ο κύριος Σαράντης Ευσταθόπουλος.

Η σειρά με την οποία θα τοποθετηθούν οι συμμετέχοντες θα καθοριστεί έπειτα από κλήρωση που θα γίνει πριν την έναρξη της βιντεοσκόπησης, παρουσία όλων των συμμετεχόντων.


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α) Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους θα βελτιώσετε την κατάσταση των σκουπιδιών μέσα στους πρώτους 6 μήνες της Διοίκησής σας, αν αναλάβετε τη διοικηση του Δήμου Αίγινας τον Σεπτέμβρη του 2014; Αναφέρετε με ποιους συγκεκριμένους τρόπους θα βελτιώσετε άμεσα την κατάσταση ενός ακόμα τομέα στον οποίο εντοπίζετε προβλήματα.

Β) Αναφερθείτε διεξοδικά σε ένα ή το, πολύ, σε δύο έργα υποδομής (εκτός των τομέων ύδρευσης και καθαριότητας) που έχετε σχεδιάσει να πραγματοποιήσετε στην Αίγινα και θα έχει περατωθεί μέσα στην επόμενη πενταετία. Κυρίως μας ενδιαφέρουν οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης, η πιθανή χωροθέτηση, τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και πως θα αντιμετωπιστούν και ο επιθυμητός χρόνος αποπεράτωσης. Κυρίως, εξηγείστε πώς αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη και την βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Αφού σας ευχαριστήσουμε, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι αναμένουμε τις απαντήσεις σας, γραπτώς, μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Μαϊου. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόταση είναι δεσμευτική.

Η δομή της εκπομπής σε xls αρχείο - photos.


Για το Aegina Portal
Γιώργος ΣτριγάρηςΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png