Αίγινα - Δημοτικές Εκλογές 2019

Αρχές και δεσμεύσεις του συνδυασμού Αίγινα Ώρα Συνεργασίας.

Αίγινα Ώρα Συνεργασίας. Δελτίο Τύπου.
Η λειτουργία του Συνδυασμού στηρίζεται στη Δημοκρατία, τη Διαφάνεια, την Αξιοκρατία,  την Ανανέωση προσώπων, την Αντιπροσωπευτικότητα απόψεων και φύλων, την εναλλαγή των εκπροσώπων, τη συλλογική ηγεσία και τη δημόσια έκφραση.
∙     Η διαφάνεια για εμάς είναι πρωτεύον θέμα. Γι’ αυτό ο συνδυασμός μας θα παρουσιάσει μετά το πέρας των Δημοτικών Εκλογών αναλυτικά τα έξοδα του προεκλογικού αγώνα με ανοιχτή επιστολή στα ΜΜΕ.
∙     Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο. Κανείς δεν είναι πάνω από αυτόν.
∙     Ο Συνδυασμός υιοθετεί την άμεση δημοκρατική λειτουργία  (αποφασίζονται θέσεις και δράσεις μέσα από ευρύτερες διαβουλεύσεις και συνεργασίες).
∙     Η ενότητα διασφαλίζεται μέσα από την διαφορετικότητα. Είμαστε ενάντια σε οτιδήποτε φοβικό (εκφοβισμός – bullying - ομοφοβία, ξενοφοβία κτλ).
∙     Πιστεύουμε στην αλληλεγγύη, στην εθελοντική προσφορά, στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τους νέους μας, τις κοινωνικές πρωτοβουλίες για τους συμπολίτες μας (ΑμεΑ, οικονομικά ασθενείς κτλ).
∙     Είμαστε υπέρμαχοι της προστασίας του Περιβάλλοντος. Γι’ αυτόν τον λόγο ο συνδυασμός μας θα χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν λιγότερο χαρτί για ενημέρωση (αφίσες, φυλλάδια, έντυπο πρόγραμμα κτλ), δίνοντας έμφαση στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
∙     Το κάθε μέλος έχει την άποψη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά. Επικρατεί η αρχή της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση διαφωνίας των εκλεγμένων σε μείζονα θέματα Δημοσίου συμφέροντος, ισχύει η αρχή της ανακλητότητας του εκλεγμένου.  Αφού διαφωνήσει, έπειτα παραιτείται από τον συνδυασμό. Οι εκλεγμένοι μας Δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι θα αναλάβουν δημοτικό αξίωμα είτε με ορισμό είτε με ψηφοφορία, μετά το πέρας της πρώτης 2ετίας, το θέτουν στην κρίση του επικεφαλής.
∙     Κανένας Δημοτικός μας σύμβουλος δεν θα επιτρέπεται να έχει οποιαδήποτε οικονομική σχέση με τον Δήμο Αίγινας (πέρα των επίσημων δημοτικών αμοιβών), ο ίδιος, συγγενής του Α’ βαθμού ή άτομο το οποίο έχει μαζί του εξαρτώμενη εργασιακή σχέση (μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης). Σε διαφορετική περίπτωση διαγράφεται από τον συνδυασμό.
∙     Οι υποψήφιοι και οι συμπολίτες μας είναι η δύναμή μας, έχουν προτεραιότητα στη συγκρότηση των επιτροπών του ΔΗΜΟΥ.  Η σειρά εκλογής του δημοτικού συμβούλου δεν είναι απαραίτητο να συνάδει με οποιοδήποτε δημοτικό αξίωμα.
∙     Πολιτική Ανεξαρτησία -Κομματική Ανεξαρτησία – Ανεξαρτησία από Επιχειρηματικά συμφέροντα.
∙     Αλλαγή νοοτροπίας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο η οποία θα διέπεται από πολιτικό πολιτισμό.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν την βάση για την συνεργασία των Υποψηφίων μας αλλά και μεταξύ Δημοτικών Συνδυασμών.