Αίγινα - Δημοτικές Εκλογές 2019

Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010.

Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.  ΦΕΚ 1056Β/29-03-2019

Δείτε εδώ το ηλεκτρονικό αρχείο