Δημοτικές Εκλογές 2023

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατανομή των χώρων προβολής και του καθορισμού της χρήσης τους κατά την προεκλογική περίοδο. Πότε θα γίνουν οι κεντρικές ομιλίες.

apofasi-dimotikou-simvouliou.jpg

Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2023, συνεδρίασε δια περιφοράς, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Συζητήθηκε το θέμα: "Περί κατανομής των χώρων προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023". 

Από την ζωντανή σύνδεση στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν ότι η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα προκειμένου να διατεθούν άμεσα χώροι στους συνδυασμούς για τις δημοτικές εκλογές (Δήμος Αίγινας) και στους συνδυασμούς για τις περιφερειακές εκλογές (Περιφέρεια
Αττικής) για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 15 Σεπτεμβρίου 2023 πρακτικό που συντάχθηκε αρμοδίως και αφορά τον καθορισμό τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στους πολιτικούς συνδυασμούς για την προεκλογική προβολή τους κατά τις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Σεπτεμβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Πρακτικό της σύσκεψης κατανομής χώρων προβολής των υποψήφιων συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών. 

Σήμερα την 15η Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:15΄, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 12824/13.09.2023 προσκλήσεως του Δημάρχου, κ. Ζορμπά Ιωάννη, έγινε στο δημοτικό κατάστημα Αίγινας σύσκεψη με θέμα την κατανομή των κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για την προβολή των συνδυασμών των υποψηφίων καθώς και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου της 08ης Οκτωβρίου 2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8481/10-02- 2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΙ5Ξ46ΜΤΛ6-ΞΝ6) της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη σύσκεψη αυτή παραστάθηκαν οι κκ: 
 
  • Ζορμπάς Ιωάννης, με τη διττή ιδιότητα του νυν Δημάρχου και του υποψήφιου Δημάρχου της παράταξης «Αίγινα αποφασίζεις ξανά». 
  • Ντελής Αντώνιος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Μαζί! ΜΠΡΟΣΤΑ για την Αίγινα». 
  • Πολυχρονιάδης Δημήτριος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αίγινας».
Κατά την έναρξη της σύσκεψης αναγνώστηκαν από τον πρακτικογράφο και συμφωνήθηκε να γίνουν σεβαστά τα εξής:

Η προβολή των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων στους χώρους που διατίθενται γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι ή σε προσωρινά και κινητά που κατασκευάζονται και τοποθετούνται με δαπάνες των συνδυασμών.
Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους συνδυασμούς, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα μέτρα. Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών συσκευών. 

Με τον ίδιο τρόπο διατίθενται τα σταθερά πλαίσια της εμπορικής διαφήμισης που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό ή αεροπανό ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρουςΑπαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Ομοίως απαγορεύεται η ρίψη διαφημιστικών φυλλαδίων προς αποφυγήν της ρύπανσης και της απόφραξης
των φρεατίων.

Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων.

Οι συνδυασμοί καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν.

Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί, πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα των εκλογών. Κατόπιν διαλόγου η προτεινόμενη κατανομή χώρων για προεκλογική προβολή κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της πρωτεύουσας του νησιού έχει ως εξής: 

Ο κ. Ζορμπάς Ιωάννης εισηγήθηκε, για λογαριασμό της παράταξης «Αίγινα αποφασίζεις ξανά», την κατάληψη του χώρου της παλαιάς προβλήτας. 
 
Ο κ. Ντελής Αντώνιος εισηγήθηκε, για λογαριασμό της παράταξης «Μαζί! ΜΠΡΟΣΤΑ για την Αίγινα», την κατάληψη του χώρου έναντι των καφέ «ΑΙΑΚΕΙΟΝ» και «ΝΗΣΟΣ». 
 
Ο κ. Πολυχρονιάδης Δημήτριος εισηγήθηκε, για λογαριασμό της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αίγινας», την κατάληψη του χώρου δεξιά του Συνεταιρισμού. 

Επιπροσθέτως ο κ. Ζορμπάς ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι για λογαριασμό της παράταξης «Αίγινα αποφασίζεις ξανά», θα τοποθετηθούν κινητά πλαίσια – stands – και στις Δημοτικές Κοινότητες του νησιού. Ειδικότερα, η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί: στη Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης στην κεντρική πλατεία, στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέως έναντι του δημοτικού parking Σουβάλας, στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού στην πλατεία της Αγίας Μαρίνας και στη γέφυρα, στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας στην είσοδο του λιμένα. Τέλος γνωστοποίησε στους παρευρισκόμενους ότι η κεντρική προεκλογική ομιλία του θα λάβει χώρα την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023. 
 
Παρομοίως ο κ. Ντελής ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι για λογαριασμό της παράταξης «Μαζί! ΜΠΡΟΣΤΑ για την Αίγινα», θα τοποθετηθούν κινητά πλαίσια – stands – και στις Δημοτικές Κοινότητες του νησιού. Ειδικότερα, η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί: στη Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης στην κεντρική πλατεία, στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέως έμπροσθεν του δημοτικού parking Σουβάλας, στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού στην πλατεία της Αγίας Μαρίνας και στη γέφυρα, στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας έναντι του καφέ «Λιοτρίβι». Τέλος γνωστοποίησε στους παρευρισκόμενους ότι η κεντρική προεκλογική ομιλία της υποψηφίας Δημάρχου κ Σίλας Αλεξίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023.

Αναλόγως ο κ. Πολυχρονιάδης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι για λογαριασμό της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αίγινας», θα τοποθετηθεί αεροπανό στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας έμπροσθεν του δημοτικού parking της Αύρας και έμπροσθεν του δημοτικού γηπέδου. Τέλος γνωστοποίησε στους παρευρισκόμενους ότι η κεντρική προεκλογική ομιλία του υποψήφιου Δημάρχου κ Παναγιώτη Ηλία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 ή την Δευτέρα 01η Οκτωβρίου 2023. 
 
Ιωάννης Ζορμπάς, Αντώνιος Ντελής, Δημήτριος Πολυχρονιάδης
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

-την με αρ. πρωτ. 37510/02-05-2023 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΚΥ146ΜΤΛ6-91Γ) της Δ/νσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.
-την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8481/10-02-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΙ5Ξ46ΜΤΛ6-ΞΝ6)
-το από 15 Σεπτεμβρίου 2023 πρακτικό που συντάχθηκε αρμοδίως.
 
Αποφάσισε με 20 θετικές ψήφους, επί 21 ψηφισάντων μελών ότι:

Εγκρίνει το από 15 Σεπτεμβρίου 2023 πρακτικό που συντάχθηκε αναφορικά με τον καθορισμό τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στους πολιτικούς συνδυασμούς για την προεκλογική προβολή τους κατά τις προσεχείς
δημοτικές εκλογές (Δήμος Αίγινας) και τις περιφερειακές εκλογές (Περιφέρεια Αττικής) της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023. 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Παναγιώτης ψήφισε παρών.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png