Πρόσκληση του Aegina Portal, για την παρουσίαση των υποψηφίων των περιφερειακών εκλογών, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όπως και στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές, έτσι και στις εκλογές τις 26ης Μαΐου 2019, το Aegina Portal προτίθεται να παρουσιάσει τους υποψηφίους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις φετινές εκλογές.

Ως ημερομηνία έναρξης των βιντεοσκοπήσεων, τους υποψηφίους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων , έχει οριστεί η Τετάρτη 15 Μαΐου και λήξης την Κυριακή 19 Μαΐου. Τα γυρίσματα θα γίνονται καθημερινά, 11:00-13:00, στο studio του Aegina Portal - Αντωνίου Πελεκάνου 8. Η βιντεοσκόπηση θα γίνει με τη μέθοδο του green wall. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποφύγουν ρούχα ή αξεσουάρ πράσινου χρώματος ή απόχρωσης. Υπεύθυνοι του σχεδιασμού και της υλοποίησης είναι: η Μαρία Μαλτέζου, ο Σαράντης Ευσταθόπουλος και ο Γιώργος Στριγάρης.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της WebTV του Aegina Portal, με άρθρο που θα αναρτάται ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο στην αρχική σελίδα. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει: video, φωτογραφία του υποψηφίου, καθώς και σύντομο βιογραφικό του σημείωμα (μέχρι εκατό λέξεις). Το βιογραφικό θα πρέπει να είναι γραμμένο με συνδυασμό πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, σωστά τονισμένο και διατυπωμένο, σε μορφή απλού κειμένου. Η αποστολή του βιογραφικού θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά από το συνδυασμό στον οποίο συμμετέχει, πριν από τη βιντεοσκόπηση. Τόσο το video όσο και η φωτογραφία θα είναι παραγωγή του Aegina Portal, διατηρεί όλα τα πνευματικά του δικαιώματα. Κάθε υποψήφιος έχει στη διάθεσή του συνολικά δύο λεπτά. Η εμφάνισή τους στο Aegina Portal είναι η "μία εμφάνιση" όπως αυτή καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Η εμφάνιση αυτή δεν είναι διαφήμιση, αλλά ενημέρωση. Το Aegina Portal δεν δέχεται πολιτική διαφήμιση. Η παρουσίαση είναι χωρίς αμοιβή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τη δεοντολογία για ισότιμη και ισόποση επικοινωνία και παρουσίαση.

Αυτό που μας ενδιαφέρει ως μέσο, είναι η παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων σε συγκεκριμένα θέματα, που αφορούν στο νησί και στην περιφερειακή ενότητα νήσων.