Προσωρινά αποτελέσματα Περιφερειακών εκλογών στην Αίγινα. 18 / 31 τμήματα.