Δήλωση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό Αίγινα Πρόσω Ολοταχώς κ. Αντ. Κυριαζάνου


Δήλωση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό Αίγινα Πρόσω Ολοταχώς κ. Αντώνη Κυριαζάνου.