Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Aίγινα Πρόσω Ολοταχώς" κ. Παν. Σουπίδου


Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Aίγινα Πρόσω Ολοταχώς" κ. Παναγιώτας Σουπίδου