Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Όλοι Μαζί" κ. Ελ. Κυπραίου


Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Όλοι Μαζί" κ. Ελένης Κυπραίου - Φιλιππίδου.