Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Aίγινα Κίνηση Ευθύνης" κ. Αικ. Σαλπέα.


Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Aίγινα Κίνηση Ευθύνης" κ. Αικατερίνης Στάθη - Σαλπέα.