Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Aίγινα Κίνηση Ευθύνης" κ. Αν. Γελαδάκη.


Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Aίγινα Κίνηση Ευθύνης" κ. Ανθίπης Γελαδάκη.