Δημοτικές Εκλογές 2010

Δήλωση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Όλοι Μαζί" κ. Παρασκευά Ταμπάκη

 
Δήλωση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Όλοι Μαζί" κ. Παρασκευά Ταμπάκη.