Δήλωση της υποψήφιας περιφερειακής συμβούλου κυρίας Δήμητρας Στάθη - Χατζίνα.


Δήλωση της υποψήφιας περιφερειακής συμβούλου, με το συνδυασμό  "Αττική - Γιάννης Σγουρός", κυρίας Δήμητρας Στάθη - Χατζίνα.