Δήλωση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Πρόσω Ολοταχώς" κ. Δημ. Τσιμπούρη


Δήλωση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Πρόσω Ολοταχώς" κ. Δημήτρη Τσιμπούρη.