Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Όλοι Μαζί" κ. Άτζης Ζησιμάτου.


Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Όλοι Μαζί" κ. Άτζης Ζησιμάτου.