Δήλωση της υποψηφίας συμβούλου τοπικής κοινότητας Πέρδικας κυρίας Στέλλας Τρίμη. "Αίγινα Όλοι Μαζί".


Δήλωση της υποψηφίας συμβούλου της τοπικής κοινότητας Πέρδικας κυρίας Στέλλας Τρίμη, με το συνδυασμό "Αίγινα Όλοι Μαζί".