Δημοτικές Εκλογές 2010

Δήλωση της υποψηφίας συμβούλου τοπικής κοινότητας Πέρδικας κυρίας Στέλλας Τρίμη. "Αίγινα Όλοι Μαζί".


Δήλωση της υποψηφίας συμβούλου της τοπικής κοινότητας Πέρδικας κυρίας Στέλλας Τρίμη, με το συνδυασμό "Αίγινα Όλοι Μαζί".