Δήλωση του υποψηφίου τοπικής κοινότητας Μεσαγρού κυρίου Νίκου Κωστάκου.


Δήλωση του υποψηφίου τοπικής κοινότητας Μεσαγρού κυρίου Νίκου Κωστάκου, με το συνδυασμό "Αίγινα Κίνηση Ευθύνης"