Δήλωση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Πρόσω Ολοταχώς" κ. Ε. Αποστολίδη.

 
Δήλωση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Πρόσω Ολοταχώς" κυρίου Ευάγγελου Αποστολίδη.