Δήλωση του υποψηφίου τοπικής κοινότητας Αίγινας κυρίου Κώστα Γαλάνη. "Αίγινα Κίνηση Ευθύνης"


Δήλωση του υποψηφίου τοπικής κοινότητας Αίγινας κυρίου Κώστα Γαλάνη με το συνδυασμό "Αίγινα Κίνηση Ευθύνης".