Δήλωση του υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου κυρίου Δημήτρη Μούρτζη.


Δήλωση του υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου με το συνδυασμό "Αττική, Νέα Προοπτική",  κυρίου Δημήτρη Μούρτζη.