Δήλωση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό Αίγινα Κίνηση Ευθύνης κ. Μιχ. Παπαδόπουλου.

Δήλωση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Κίνηση Ευθύνης" κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.