Δήλωση του υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη κυρίου Σπύρου Σπυρίδων.


Δήλωση του υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη με το συνδυασμό "Αττική, Νέα Προοπτική" κυρίου Σπύρου Σπυρίδων.