Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Όλοι Μαζί" κ. Τζαμαλή Ελισσάβετ.


Δήλωση της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με το συνδυασμό "Αίγινα Όλοι Μαζί" κ. Τζαμαλή Ελισσάβετ.