Δήλωση του υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου με το συνδυασμό "Λαϊκή Συσπείρωση" κ. Νίκου Σιμερδάνη.


Δήλωση του υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου με το συνδυασμό "Λαϊκή Συσπείρωση" κυρίου Νίκου Σιμερδάνη.