Δήμαρχος Αίγινας ο κύριος Δημήτρης Μούρτζης. [upd] Και η νέα σύνθεση δημοτικού συμβουλίου.

Επιμέλεια Κωνσταντίνος Βογιατζής - Σαράντης Ευσταθόπουλος
Τελικά αποτελέσματα:
 

Το νέο  Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα της σταυροδωσίας (πρακτικά Δήμου Αίγινας) που έχουμε δημοσιεύσει από τον πρώτο γύρο.