Ο Δημοτικός συνδυασμός "Η Άλλη Αίγινα", για τις επαναληπτικές Δημοτικές εκλογές, στις 25 Μαΐου 2014

Δελτίο Τύπου

Ο Δημοτικός συνδυασμός ΆΛΛΗ ΑΙΓΙΝΑ, για τις επαναληπτικές Δημοτικές εκλογές, στις 25 Μαΐου 2014, αποφάσισε, να προτείνει, στους πολίτες της Αίγινας που τον ψήφισαν την πρώτη Κυριακή να δώσουν ψήφο κατά συνείδηση.
Εμείς δεν κατευθύνουμε, τους ψηφοφόρους μας. Εμείς δεν ζητήσαμε και δεν συμμετείχαμε σε καμία συζήτηση, ή συνδιαλλαγή ανάμεσα σε Πρώτη και Δεύτερη Κυριακή, γιατί εμείς είμαστε η ΆΛΛΗ ΑΙΓΙΝΑ.


Ο επικεφαλής του συνδυασμού
ΆΛΛΗ ΑΙΓΙΝΑ
Φίλιππος Τζίτζης