Δημοτικές Εκλογές 2014

Σύνολο σταυρών υποψηφίων Τοπικών Συμβουλίων των συνδυασμών "Αίγινα Εν Δράσει - Αίγινα Για Όλους" και "Αίγινα Κίνηση Ευθύνης".

Επιμέλεια: Σαράντης Ευσταθόπουλος - Κωνσταντίνος Βογιατζής.

Σύνολο Αίγινας 29/29 Εκλογικά Τμήματα - Από τα πρακτικά των δικαστικών αντιπροσώπων που παραδόθηκαν στο Δήμο Αίγινας και των Εκλογικών Αντιπροσώπων του συνδυασμού "Αίγινα Εν Δράσει - Αίγινα Για Όλους" για το τμήμα 5799.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σταυροδοσία για τους συνδυασμούς "Αίγινα - Κίνηση Ευθύνης" και "Αίγινα Εν Δράσει - Αίγινα Για Όλους" στο σύνολο των εκλογικών τμημάτων της Αίγινας  για τα Τοπικά Συμβούλια, όπως αυτή προέκυψε μετά τη ψηφιοποίηση και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων από το Aegina Portal.

Ο κύριος Αναστάσιος Αμάφης (φαίνεται σε πράσινο φόντο) από το συνδυασμό "Αίγινα Εν Δράσει - Αίγινα Για Όλους", σύμφωνα με τον άρθρο 80 του "Καλλικράτη" καταλαμβάνει την έδρα του Τοπικού Συμβουλίου της Πέρδικας. Επίσης, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι στο τμήμα 5799 (είναι το πρώτο της Κυψέλης) στο "Πρακτικό 2" στην κατάσταση του συνδυασμού  "Αίγινα Εν Δράσει - Αίγινα Για Όλους" δεν αναγράφονται οι σταυροί για το τοπικό. Για την επεξεργασία του αποτελέσματος της σταυροδοσίας στο συγκεκριμένο τμήμα έχει χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα που έχει διαθέσιμο ο συνδυασμός "Αίγινα Εν Δράσει - Αίγινα Για Όλους" από τους εκλογικούς αντιπροσώπους του.