Δημοτικές Εκλογές 2019

Γιάννης Παπαδόπουλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό "Αλλαγή Πορείας για την Αίγινα".


Οι δηλώσεις του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Γιάννη Παπαδόπουλο με τον συνδυασμό "Αλλαγή Πορείας για την Αίγινα" για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Βιογραφικό σημείωμα:
- Από 1989 μέχρι σήμερα εργασία ως ελεύθερος επαγγελματίας
αρχιτέκτων μηχανικός στην Αίγινα.
- Κάτοχος Μελετητικού πτυχίου Γ΄ Τάξης στις κατηγορίες 6 και 7.
- Μελέτες επιβλέψεις κατασκευές δομικών και λιμενικών έργων.
- Μέλος επιτροπών οικιστικού και περιβάλλοντος Δήμου Αίγινας.
- Μέλος Λιμενικής Επιτροπής Αίγινας 1996 - 2002.
- Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας 2007.
- Αντιδήμαρχος Αίγινας 2008 - 2010 (Υπεύθυνος για τις τεχνικές υπηρεσίες και για την πολιτική προστασία).
- Μέλος Δ.Σ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε 2012-2014 υπεύθυνος για την διασφάλιση ποιότητας της εταιρίας.
- Δημοτικός σύμβουλος 2014 - 2019.
- Αντιπρόεδρος της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αίγινας 2014 - 2017 (Ως αντιπολίτευση)
- Μέλος συμβουλίου αρχιτεκτονικής νήσων εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε 2015-2016.
- Μέλος ΣΥΠΟΘΑ Νήσων 2017-2019
- Μέλος επιστημονικού γνωμοδοτικού συμβουλίου "Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε " 2018 -

Το video εντάσσεται στην πρωτοβουλία του Aegina Porlal, για την παρουσίαση των θέσεων των δημοτικών συμβούλων, όλων των δημοτικών συνδυασμών, μετά από τη σχετική επιστολή που τους απεστάλη και την δημόσια πρόσκληση που έγινε το ίδιο διάστημα. Η παρουσίαση όλων των συνδυασμών, των επικεφαλής και των υποψηφίων τους, γίνεται χωρίς αμοιβή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τη δεοντολογία για ισότιμη παρουσίαση.