Ανακηρύχθηκαν και οι επτά συνδυασμοί για τις δημοτικές εκλογές της Αίγινας.


Με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, συνεδρίασε σήμερα το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών, που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές στις 26 Μαΐου 2019. Το Πρωτοδικείο έλαβε υπόψιν του τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στο Δήμο Αίγινας, που επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν στον πρόεδρο του δικαστηρίου και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης των συνδυασμών με τα ονόματα:
 
1) Αίγινα Αποφασίζεις
2) Αίγινα Εν δράσει
3) Αίγινα Μπορείς
4) Αίγινα Ώρα Συνεργασίας
5) Αλλαγή Πορείας για την Αίγινα
6) Λαϊκή Συσπείρωση Αίγινας
7) Πρόσω Ολοταχώς
 
Από τον έλεγχο των παραπάνω δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, προκύπτει ότι οι δηλώσεις για τους συνδυασμούς στον δήμο Αίγινας, καταρτίστηκαν νομότυπα και περιλαμβάνουν υποψηφίους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας.
 
Στην συνέχεια, στην απόφαση του δικαστηρίου καταγράφεται ότι οι παραπάνω συνδυασμοί, για τους οποίους περιγράφεται το σήμα τους και αναφέρονται ο υποψήφιος δήμαρχος και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για κάθε έναν από αυτούς,  ανακηρύσσονται για να συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης ανακηρύσσονται όλοι οι παραπάνω συνδυασμοί.