Εννέα συνδυασμοί ανακηρύχθηκαν για τις κοινοτικές εκλογές των κοινοτήτων της Αίγινας.Αναφορικά με τις εκλογές για τις κοινότητες, επίσης με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά συνεδρίαση σήμερα για να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών, που θα συμμετάσχουν στις κοινοτικές εκλογές στις 26 Μαΐου 2019.
 
Το Πρωτοδικείο έλαβε υπόψιν του τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στο Δήμο Αίγινας, που επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν στον πρόεδρο του δικαστηρίου και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης των συνδυασμών με τα ονόματα:

1) Αίγινα Κοινότητα Ενότητα (Κοινότητα Αίγινας)
2) Ελλάνιος (Κοινότητα Αίγινας)
3) Σύγχρονη Ανεξάρτητη Αίγινα (Κοινότητα Αίγινας)
4) Ενωτική Κίνηση Βαθέος (Κοινότητα Βαθέος)
5) Αίγινα Εν Δράσει (Κοινότητα Κυψέλης - Κοινότητα Βαθέος)
6) Ανεξάρτητη Δυναμική Κίνηση Κυψέλης (Κοινότητα Κυψέλης)
7) Ενωτική Τοπική Κίνηση Αφαία (Κοινότητα Μεσαγρού)
8) Ενωτικός Συνδυασμός Πέρδικας (Κοινότητα Πέρδικας)
9 Νέα Εποχή για την Πέρδικα (Κοινότητα Πέρδικας)
 
Από τον έλεγχο των παραπάνω δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, προκύπτει ότι οι δηλώσεις καταρτίστηκαν νομότυπα και περιλαμβάνουν υποψηφίους συμβούλους των κοινοτήτων του Δήμου Αίγινας, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας.
 
Στην συνέχεια, στην απόφαση του δικαστηρίου καταγράφεται ότι οι παραπάνω συνδυασμοί, για τους οποίους περιγράφεται το σήμα τους και αναφέρονται οι υποψήφιοι σύμβουλοι της κοινότητας, για κάθε έναν από αυτούς, ανακηρύσσονται για να συμμετάσχουν στις κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης ανακηρύσσονται όλοι οι παραπάνω συνδυασμοί.