Δημοτικές Εκλογές 2019

Ευαγγελία Τάπτα, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό "Αίγινα Αποφασίζεις".


Οι δηλώσεις της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου Ευαγγελίας Τάπτα με τον συνδυασμό "Αίγινα Αποφασίζεις" για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Βιογραφικό σημείωμα:

Το video εντάσσεται στην πρωτοβουλία του Aegina Porlal, για την παρουσίαση των θέσεων των δημοτικών συμβούλων, όλων των δημοτικών συνδυασμών, μετά από τη σχετική επιστολή που τους απεστάλη και την δημόσια πρόσκληση που έγινε το ίδιο διάστημα. Η παρουσίαση όλων των συνδυασμών, των επικεφαλής και των υποψηφίων τους, γίνεται χωρίς αμοιβή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τη δεοντολογία για ισότιμη παρουσίαση.