Δημοτικές Εκλογές 2019

Εμμανουήλ Χαράλαμπος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό "Αίγινα Αποφασίζεις".


Οι δηλώσεις του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Εμμανουήλ Χαράλαμπου με τον συνδυασμό "Αίγινα Αποφασίζεις" για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Βιογραφικό σημείωμα:
Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
Είμαι έγγαμος κι έχω τρία παιδιά. Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας με οκτάμηνη εξομοίωση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχω υπηρετήσει σε ολιγοθέσια και πολυθέσια σχολεία του νησιού και σε ελληνικά σχολεία του Μονάχου αποσπασμένος για μία πενταετία. Διετέλεσα Προϊστάμενος ολιγοθέσιων σχολείων επί δεκαπέντε έτη.
Υπήρξα μέλος του Δ.Σ του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Διονύσιος» και συμμετείχα σε δράσεις σχετικές με την ανακύκλωση.

Το video εντάσσεται στην πρωτοβουλία του Aegina Porlal, για την παρουσίαση των θέσεων των δημοτικών συμβούλων, όλων των δημοτικών συνδυασμών, μετά από τη σχετική επιστολή που τους απεστάλη και την δημόσια πρόσκληση που έγινε το ίδιο διάστημα. Η παρουσίαση όλων των συνδυασμών, των επικεφαλής και των υποψηφίων τους, γίνεται χωρίς αμοιβή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τη δεοντολογία για ισότιμη παρουσίαση.