Νεκτάριος Λεούσης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό "Αίγινα Μπορείς".


Οι δηλώσεις του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Νεκτάριου Λεούση με τον συνδυασμό "Αίγινα Μπορείς" για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Βιογραφικό σημείωμα:
Πλοίαρχος Ε. Ν.
Ο Νεκτάριος Λεούσης γεννήθηκε μεγάλωσε και κατοικεί στην Αίγινα. Η οικογένεια
του απασχολήθηκε από την δεκαετία του 50 με τη θάλασσα και την επιβατηγό
ναυτιλία πρώτα με το καΐκι “Ευαγγελίστρια” που εξυπηρετούσε τις μεταφορικές
ανάγκες της εποχής από και προς τον Πειραιά, και στη συνέχεια με το F/B Αφαία”. Ο
ίδιος σπούδασε στην Ακαδημία εμπορικού ναυτικού Κύμης και είναι πλοίαρχος του
εμπορικού ναυτικού για πάνω από 25 χρόνια. Πρόεδρος στο δημοτικό λιμενικό
Ταμείο την περίοδο2008-2010, θέση από την οποία συνέβαλε το μέγιστο στον
εκσυγχρονισμό και στην ενίσχυση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών των
λιμανιών της Αίγινας. Είναι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος και από τον Μάρτιο
του 2018 ορίστηκε επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στις συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβουλίου. Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά.

Το video εντάσσεται στην πρωτοβουλία του Aegina Porlal, για την παρουσίαση των θέσεων των δημοτικών συμβούλων, όλων των δημοτικών συνδυασμών, μετά από τη σχετική επιστολή που τους απεστάλη και την δημόσια πρόσκληση που έγινε το ίδιο διάστημα. Η παρουσίαση όλων των συνδυασμών, των επικεφαλής και των υποψηφίων τους, γίνεται χωρίς αμοιβή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τη δεοντολογία για ισότιμη παρουσίαση.