Δημοτικές Εκλογές 2019

Η πρόσκληση στο δεύτερο debate του Aegina Portal.


Αποστάλθηκε χθες προς τους υποψηφίους δημάρχους του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών της Αίγινας, δηλαδή προς τους κυρίους Δημήτρη Μούρτζη και Γιάννη Ζομπρά, η πρόσκληση του Aegina Portal για το δεύτερο debate που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη ανάμεσα στους δύο υποψηφίους. Η πρόσκληση αναφέρει τα ακόλουθα:

Δημοτικές Εκλογές 2019 – Debate 2ου Γύρου εκλογών

Πλησιάζοντας στην 2η Κυριακή των εκλογών του 2019, το Aegina Portal προτίθεται να διοργανώσει εκπομπή δομημένης συζήτησης (debate) μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων κυρίων Δημήτρη Μούρτζη και Γιάννη Ζορμπά και για αυτό σας αποστέλλεται γραπτώς η πρόσκληση για την διεξαγωγή της εκπομπής αυτής.  Στο κείμενο που ακολουθεί περιέχονται οι λεπτομέρειες και οι όροι που θα ισχύσουν για την υλοποίηση αυτής της εκπομπής.
 
Η Δομή της εκπομπής έχει ως εξής:

1. Στη αρχή θα γίνει η εισαγωγή από τον συντονιστή και η επεξήγηση της διαδικασίας για τους θεατές.
2. Στη συνέχεια, ο πρώτος υποψήφιος θα δεχτεί ένα ερώτημα από το Aegina Portal. Tο ερώτημα θα είναι κοινό και για τους δύο υποψηφίους.
3. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος που δέχτηκε το ερώτημα θα έχει ένα λεπτό (1’) για να απαντήσει.
4. Έπειτα, ο αντίπαλός του θα έχει τριάντα δευτερόλεπτα στη διάθεσή του για να κάνει ένα διευκρινιστικό ερώτημα ή ένα σχόλιο επί των όσων είπε ο συνυποψήφιός του στην απάντησή του.
5. Τέλος, ο πρώτος υποψήφιος θα έχει ένα λεπτό (1’) στη διάθεσή του για να απαντήσει στο σχόλιο ή την ερώτηση του αντιπάλου του.
6. Η διαδικασία θα συνεχιστεί υπό αυτή τη μορφή, έως ότου έχουν ερωτηθεί και οι δύο υποψήφιοι από επτά (7) ερωτήματα και να έχουν απαντήσει με την προπεριγραφεισα διαδικασία.
7. Αφού ολοκληρώσει τις ερωτήσεις του το AeginaPortal, θα έχουν την δυνατότητα οι δύο υποψήφιοι να θέσουν  από ένα ερώτημα οι ίδιοι προς τον συνυποψήφιό τους, διάρκειας τριάντα δευτερολέπτων (30’’). Ο υποψήφιος που δέχτηκε την ερώτηση έχει στην διάθεσή του ένα λεπτό (1’) για να απαντήσει. Ο υποψήφιος που έθεσε την ερώτηση θα έχει τριάντα δευτερόλεπτα (30’) για να κάνει δεύτερη διευκρινιστική ερώτηση ή να σχολιάσει την απάντηση και ο  υποψήφιος που δέχτηκε την ερώτηση θα έχει στην διάθεσή του ένα λεπτό (1’) για την δευτερολογία του.
8. Στο τέλος της εκπομπής, ο κάθε υποψήφιος θα έχει στην διάθεσή του ένα λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτα (1’30’’) ώστε να συνοψίσει τις θέσεις του και να προσθέσει ένα γενικότερο σχόλιο για όσα ακούστηκαν κατά την διάρκεια της εκπομπής.

Σημειώνονται τα εξής:
  • Για λόγους ισοτιμίας, οι υποψήφιοι θα έχουν ακριβώς τον ίδιο χρόνο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα τους τεθούν. Ο χρόνος αυτός είναι ένα λεπτό (1’).
  • Θα δίνεται περιθώριο μερικών δευτερολέπτων για να ολοκληρώσει ο ομιλών την τοποθέτησή του, αλλά σε κάθε περίπτωση ο συντονιστής θα είναι αναγκασμένος να διακόπτει τον ομιλούντα, αν αυτός ξεπεράσει την εύλογη αυτή παράταση.
  • Σε όλο το στάδιο της διαδικασίας θα βρίσκεται απέναντι από τους υποψηφίους οθόνη που θα δείχνει αντίστροφα τον χρόνο που απομένει για να ολοκληρώσουν τις τοποθετήσεις τους.
  • Η ερωτήσεις που θα δεχτούν οι υποψήφιοι είναι κοινές.
  • Η θεματολογία της ερώτησης που θα θέσουν οι ίδιοι στους αντιπάλους τους είναι ελεύθερη (σε περίπτωση ερωτήσεων με προσβλητικό περιεχόμενο, ερωτήσεων που αποσκοπούν να μειώσουν την προσωπικότητα του ερωτώμενου και ερωτήσεων που στηρίζονται σε αναπόδεικτες φήμες η ερώτηση δεν θα επιτραπεί).
  • Ο συντονιστής θα έχει την δυνατότητα, μετά από αίτημα του συμμετέχοντα που δεν απαντά, να του δώσει την δυνατότητα να κάνει μία μικρή παρέμβαση μερικών δευτερολέπτων επί της δευτερολογίας του αντιπάλου του. Αυτό θα γίνει σε περίπτωση που θεωρούν ότι θίγονται άμεσα και πάντα είναι στην ευχέρεια του συντονιστή να επιτρέψει αυτή την παρέκβαση από την δομή της εκπομπής.
  • Η σειρά με την οποία θα ξεκινήσουν να δέχονται ερωτήσεις οι υποψήφιοι θα καθοριστεί με κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί πριν την έναρξη της εκπομπής και παρουσία και των δύο συμμετεχόντων.
  • Ο χρόνος που απαιτείται για την μαγνητοσκόπηση της εκπομπής υπολογίζεται σε, περίπου, εβδομήντα  (70’) λεπτά, συνυπολογίζοντας και τον χρόνο της εισαγωγής. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τις παρεμβάσεις των ομιλητών επί προσωπικού δεν μπορεί να υπολογιστεί από πριν.
  • Το γύρισμα θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο "Δανάη", την Πέμπτη 30η Μαΐου.

Από την πλευρά του Aegina Portal, παρουσιαστής θα είναι ο κύριος Ευσταθόπουλος Σαράντης, άμισθος συνεργάτης του Aegina Portal για θέματα πολιτικής και καταγραφής εκλογικών αποτελεσμάτων τα τελευταία δέκα χρόνια.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόσκληση είναι δεσμευτική.

Για το Aegina Portal
Σαράντης Ευσταθόπουλος