Table Talk

Εκπομπές από το studio του ραδιοφώντου του Aegina Portal

Η αυτοδιοικητική ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε από τον κ. Παναγιώτη Κουκούλη.

 
Το Aegina Portal συνεχίζει την παρουσίαση των εκπομπών, μέσα από τις οποίες οι επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσιάζουν την δική τους αυτοδιοικητική ανασκόπηση της χρονιάς που έφυγε. Σήμερα ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Αίγινα Μπορείς". Η εγγραφή της εκπομπής έγινε στις 12 Ιανουαρίου 2021.

Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης είπε:
 
 
"Το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά από πολλές πλευρές και κυρίως από την πλευρά της πανδημίας που έχει ανατρέψει την κανονική μας ζωή. Η ανασκόπηση βέβαια, την οποία θα προσπαθήσω από την δική μου μεριά να κάνω, αφορά τα δημοτικά πράγματα, την τοπική μας αυτοδιοίκηση τον δήμο της Αίγινας. Το 2020 λοιπόν ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά της νέας δημοτικής αρχής, που αναδείχθηκε από τις εκλογές του 2019. Το χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών, ήταν ότι έγιναν με το σύστημα της απλής αναλογικής και πρέπει πάντοτε όταν κάνουμε μία ανασκόπηση ή αξιολόγηση των δημοτικών πραγμάτων, να έχουμε υπόψιν μας την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε, που προέκυψε από το σύστημα της απλής αναλογικής με το οποίο έγιναν οι εκλογές.
 
Προέκυψαν λοιπόν ο δήμαρχος ο κ. Ζορμπάς με την παράταξή του, που εξέλεξε 7 δημοτικούς συμβούλους στο σύνολο των 27, που έχει το δημοτικό συμβούλιο και οι υπόλοιποι 20 δημοτικοί σύμβουλοι του δημοτικού συμβουλίου, ανήκουμε σε πέντε διαφορετικές παρατάξεις. Από το αποτέλεσμα των εκλογών, είναι προφανές ότι σε καθοδηγεί κατά κάποιο τρόπο σε συνεργασία. Όταν έχεις μόνο 7 από τους 27, μια συνεργασία είναι επιβεβλημένη.
 
Αν το συγκρίνουμε με την κατάσταση την προηγούμενη, των προηγούμενων εκλογών, των πολλών προηγούμενων εκλογών που το σύστημα ήταν πλειοψηφικό, η παράταξη του δημάρχου είχε τουλάχιστον 16 συμβούλους. Και με αυτούς τους 16 συμβούλους είχε την πολύ μεγάλη ευχέρεια, από την μια μεριά να αντλήσει στελέχη και από την άλλη να έχει μία καλή στήριξη στο δημοτικό συμβούλιο. Η κατάσταση όμως όπως διαμορφώθηκε, ήταν η παράταξη του δημάρχου με 7 και ο υπόλοιποι 20 της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο".    
 
Ο νόμος της κυβερνησιμότητας, η απόρριψη της συνεργασίας και οι αυξημένες αρμοδιότητες
 
"Έχουμε λοιπόν τον δήμαρχο και την παράταξή του, που κατά κάποιο τρόπο προσπάθησε να πορευθεί μόνος του. Στο μεταξύ μας προέκυψε μία νομοθεσία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που αναδείχθηκε τον Ιούλιο του 2019 και νομοθέτησε έναν νόμο, με τον οποίο προσπαθούσε να διευκολύνει κατά κάποιο τρόπο την ομαλή λειτουργία της δημοτικής αρχής. Αυτός ο νόμος, ο νόμος της κυβερνησιμότητας όπως λέμε, έχει ξεκάθαρα δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος ενθαρρύνει τη συνεργασία και το δεύτερο σκέλος, θέτει σαν ασφαλιστικές δικλίδες ορισμένες αυξημένες αρμοδιότητες και δυνατότητες στην παράταξη του δημάρχου, ούτως ώστε να βγαίνει κανείς από τυχόν αδιέξοδα".
 
Η ανάθεση πολλαπλών ρόλων στους ίδιους ανθρώπους και η απαξίωση της Επιτροπής Υγείας
 
"Ο δήμαρχος και η παράταξή του αγνόησε το σκέλος της συνεργασίας, είδε κυρίως το σκέλος της ενθάρρυνσης και της ενδυνάμωσης της δικής του αρμοδιότητας και αποφάσισε να προχωρήσει μόνος του. Προχώρησε μόνος του λοιπόν, με τους επτά ανθρώπους, κατά κάποιο τρόπο επιλέγοντας την περιχαράκωση και την αυτάρκεια.
 
Οι συνέπειες αυτής της μικρής δύναμης της παράταξης του δημάρχου είναι εμφανής. Δεν μπόρεσε να έχει την ευχέρεια επιλογής πολλών συνεργατών, ήταν υποχρεωμένος να αναθέσει πολλαπλούς ρόλους στους ίδιους ανθρώπους και από την άλλη μεριά, παρατηρήσαμε μία δυσπιστία που έχει απέναντι στο δημοτικό συμβούλιο και σε οποιαδήποτε άλλη συλλογικότητα που δεν ελέγχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Και κλασσικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Επιτροπής Υγείας, η απαξίωσή της κατά κάποιο τρόπο, που είναι πάρα πολύ περίεργη και ακατανόητη να γίνεται σε περιόδους που η παρουσία της και η συμβολή της θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Παρόλα αυτά δεν παίζει τον ρόλο που θα έπρεπε να παίξει, σε αυτή την διαχείριση της πανδημίας την οποία διάγουμε".  
 
"Χαοτική", σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου
 
"Από την άλλη μεριά το δημοτικό συμβούλιο ήταν υποχρεωμένο να συμβιώσει με το αποτέλεσμα που προέκυψε από την απλή αναλογική. Έξι συνολικά παρατάξεις, η μεγαλύτερη παράταξη του κυρίου Μούρτζη έχει οχτώ, εμείς έχουμε επτά, όσους και οι παράταξη του δημάρχου και οι υπόλοιποι σε άλλες τρεις παρατάξεις. Θα ήθελα να πω για την λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου, ότι παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις μία, κατά κάποιο τρόπο, χαοτική λειτουργία, με ατέλειωτες μακρηγορίες, με αδικαιολόγητες εριστικές συμπεριφορές, αλλά γενικά θα έλεγα ότι το δημοτικό συμβούλιο έχει συμπεριφερθεί με ιδιαίτερη ωριμότητα. Βέβαια πρέπει να εξαιρέσουμε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έρθει ποτέ στα δημοτικά συμβούλια. Παρόλο που ορισμένοι από αυτούς δικαιολογούν την απουσία τους λέγοντας μας πως να παρευρεθώ σε ένα δημοτικό συμβούλιο  το οποίο είναι εντελώς απαξιωμένο.
 
Αλλά οι περισσότεροι από όσους παρευρισκόμαστε συστηματικά εκεί και είμαστε οι πολλοί περισσότεροι, νομίζω από όλους μας έχει επιδειχθεί μία διάθεση συνεργασίας. Το γεγονός ότι πάρα πολλά από τα θέματα ψηφίζονται με αυξημένη πλειοψηφία, πάρα πολλές φορές με ομοφωνία, σημαίνει κάτι και σημαίνει κυρίως ότι δεν υπάρχει μία στείρα και απριόρι αντιπαλότητα, ότι, ότι λέει η διοίκηση εμείς θα λέμε όχι. Αυτό δεν το κάνει κανένας από τους συναδέλφους μέσα στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί, με δύο λόγια, τόσο η διοίκηση, όσο και το δημοτικό συμβούλιο".
 
Οι καλές επιδόσεις της διοίκησης στην καθαριότητα και η επιτυχημένη διαχείριση της οδοποιίας και των μικρών έργων
 
"Τώρα στα πρακτικά θέματα, στα αποτελέσματα αυτής της χρονιάς που δανείσαμε όσον αφορά την δημοτική αρχή. Κοιτάξτε, η δημοτική αρχή από την μια μεριά έχει να αντιμετωπίσει το σήμερα, τα προβλήματα τα καθημερινά και από την άλλη να προετοιμάσει, να σχεδιάσει το αύριο, να προγραμματίσει τις δράσεις για την επόμενη περίοδο. Στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας θα ήθελα να πω ότι η παρούσα διοίκηση με τον κ. Ζορμπά έχει καλές επιδόσεις. Και αν ξεκινήσουμε από το βασικό, την διαχείριση των απορριμάτων, η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Ιδιαίτερα εάν την συγκρίνουμε με μία δύσκολη εννεαετία, που οι επιδόσεις της δημοτικής αρχής, των δημοτικών αρχών αυτής της εννεαετίας στον τομέα της καθαριότητας, ήταν, ας το πούμε έτσι λίγο ευγενικά, ήταν προβληματικές.
 
Οι επιδόσεις λοιπόν την παρούσας διοίκησης στον τομέα της καθαριότητας είναι επιτυχής. Κι αυτό οφείλεται στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες του αντιδημάρχου του κ. Πτερούδη, αλλά και στην εργασία και στις πρωτοβουλίες του ίδιου του δημάρχου. Ο στόλος, ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει αναβαθμιστεί ουσιαστικά και τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας τα βλέπουν όλοι οι πολίτες καθημερινά, τα βλέπουμε όλοι. Το ίδιο θα μπορούσα να πω, ότι γίνεται με τρόπο επιτυχημένο και στον τομέα της διαχείρισης της οδοποιίας, των μικρών τεχνικών έργων με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εκεί και με τις επεμβάσεις που γίνονται σε κοινόχρηστους χώρους. Είναι δηλαδή, μία αντιμετώπιση με επιτυχία".
 
Ευνοϊκή η συγκυρία για τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, με πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία
 
"Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό του αύριο και είναι ένα θέμα που το ξέρετε, ότι έχω αναφερθεί επανειλημμένως στα δημοτικά συμβούλια, ακόμα και χθες, όταν συζητούσαμε τον προϋπολογισμό του 2021, αλλά ήδη από την προηγούμενη χρονιά, από το 2020 όταν συζητούσαμε τον προϋπολογισμό εκείνης της χρονιάς του 2020. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μία ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου. Είναι μια συγκυρία η οποία δεν έχει επαναληφθεί σχεδόν ποτέ στο παρελθόν. Διότι έχουμε από την μια μεριά πολλά πράγματα που αλλάζουν, δηλαδή οι έννοιες όπως κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη ενέργεια, το διαδίκτυο των πραγμάτων, μπαίνουνε πια στην καθημερινή μας ζωή. Σιγά - σιγά αλλά αναπότρεπτα, θα γίνει οπωσδήποτε αυτός ο πολύ μεγάλος μετασχηματισμός τα επόμενα χρόνια. Και αυτός ο μετασχηματισμός θα έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερη διαβίωση των πολιτών. Είναι μία μεγάλη πρόοδος που είναι μπροστά μας και σε αυτή την συγκυρία, έχουμε και τα μέσα να πετύχουμε αυτόν τον μετασχηματισμό. Δηλαδή υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν οι πόροι για να το πετύχουμε, κάτι που το ξαναλέω δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν, οι ανάγκες για πολύ μεγάλες αλλαγές και από την άλλη η ύπαρξη των δυνατοτήτων για να το κάνεις.
 
Σε αυτόν τον τομέα λοιπόν του προγραμματισμού η διοίκηση δεν έχει καταφέρει να βρει τον βηματισμό της. Και παρ΄όλες τις παροτρύνσεις από πολλούς και από εμένα ότι πρέπει να σκεφτούμε το αύριο, πρέπει να το προγραμματίσουμε, οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές, δυστυχώς δεν έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα μέχρι τώρα". 
 
Δεν υπάρχει  προγραμματισμός, καταγραφή προτεραιοτήτων και στόχων
 
"Θα πω πρώτα τις δυνατότητες που υπάρχουν για χρηματοδότηση, τα πάρα πολλά προγράμματα, το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" χρηματοδοτεί λύματα, ύδρευση, καινούργια κτήρια, επισκευές παλαιών κτηρίων, ηλεκτρικά οχήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιακό μετασχηματισμό, μία πληθώρα από ενέργειες και δράσεις. Είναι το "Πράσινο Ταμείο" που χρηματοδοτεί αναπλάσεις, χρηματοδοτεί αγορά κοινόχρηστων χώρων για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, είναι το ΕΠΠΕΡΑΑ που χρηματοδοτεί ότι έχει σχέση με τα λύματα και τη διαχείριση των απορριμάτων. Και επιπλέον τούτων είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα 32 δις τα οποία αναλογούν στην Ελλάδα, στην χώρα μας, για να ξεπεράσει αυτήν την πολύ κρίσιμη περίοδο που διερχόμαστε τώρα και εκτός από όλα αυτά, έρχεται σαν επιστέγασμα πολύ θετικό, το γεγονός ότι ο δήμος για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει ένα σπουδαίο χρηματικό υπόλοιπο να διαχειριστεί. Αυτό το χρηματικό υπόλοιπο ήταν 3.300.000 πέρυσι, είναι πάνω από 4.100.000 φέτος και όλη αυτή την πληθώρα των πόρων, δεν έχουμε καταφέρει να προγραμματίσουμε πως να την χρησιμοποιήσουμε.
 
Δεν υπάρχει δηλαδή προγραμματισμός και καταγραφή προτεραιοτήτων και στόχων. Για παράδειγμα το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" τρέχει εδώ και έναν χρόνο περίπου, βλέπουμε ότι έχουν εγκριθεί ήδη προτάσεις από 114 δήμους. Ο δήμος μας δεν έχει καταφέρει ακόμη να προτείνει κάτι".

Λίγα λόγια για αυτή την σειρά των εκπομπών: Οι επικεφαλής είχαν δεκαπέντε λεπτά στην διαθέσή τους, σε μία παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης που δεν περιελάμβανε ερωτήσεις. Συμμετείχαν ο κ. Δημήτρης Μούρτζης, ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης, ο κ. Φίλιππος Τζίτζης, ο κ. Παντελής Μεθενίτης και ο κ. Παναγιώτης Ηλίας. O κ. Γιάννης Ζορμπάς δεν θέλησε να συμμετάσχει.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png