Το έγγραφο της Ανακήρυξης των Υποψηφίων Βουλευτών της Α΄ Πειραιώς από το Πρωτοδικείο Πειραιά.