Table Talk

Εκπομπές από το studio του ραδιοφώντου του Aegina Portal

Τι δήλωσε ο κ. Δημήτρης Μούρτζης για την κατάθεση αιτήματος σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, για την αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης.


Σήμερα το μεσημέρι κατατέθηκε αίτημα σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο υπογράφουν υπογράφουν 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι και αφορά στην αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης, με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, μετά την υδροδότηση της Αίγινας από τον υποθαλάσσιο αγωγό. Για το ζήτημα, στο Aegina Portal μίλησε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Μούρτζης, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που λάβαμε, είναι επίσης, ο πρώτος υπογράφων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Δημήτρη Μούρτζη.
Τι προβλέπει για την συγκεκριμένη περίπτωση ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:


Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παράγραφος 3, περίπτωση γ'

"3.Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται:

α) τουλάχιστον μία φορά το μήνα,
β) όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκλησή του,
γ) όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
δ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.

4. Στις ανωτέρω υπό στοιχεία (γ) και (δ) περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα,
πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.

Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) των μελών του συμβουλίου προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).

Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του".

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να εκδώσει την σχετική πρόσκληση μέχρι και την έκτη ημέρα, από την κατάθεση του αιτήματος.

Α.P: Υπάρχει ένα αίτημα για την σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης.

Δημήτρης Μούρτζης: Αυτό το αίτημα, δεν είναι απλά αίτημα δικό μας, είναι αίτημα όλων των Αιγινητών. Την στιγμή που προμηθευόμαστε πλέον, ολοκληρωτικά νερό από την ΕΥΔΑΠ και έχει φύγει ο βραχνάς της μεταφοράς του νερού το 1.91, πρέπει να αναπροσαρμοστεί, από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση από τούδε και στο εξής να προμηθεύεται νερό η Αίγινα από τον υποθαλάσσιο αγωγό. 

Προς τι λοιπόν να παραμένει η παλιά τιμή; το οποίο είναι παράνομο και καταχρηστικό. Είναι κοινωνικό αγαθό και δεν κερδοφορείς στο κοινωνικό αγαθό, είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές, αλλά δυστυχώς εμείς τα λέμε, αλλά δεν ακούνε, το κακό είναι ότι δεν ακούνε. Και δεν το κάνω ούτε αντιπολιτευτικά, εφόσον παρακολουθείς τα συμβούλια, βλέπεις ότι η αντιπολίτευσή μου είναι σε ήπιο τόνο, δεν είναι, δεν φτάνει ποτέ στα σημεία που ήτανε παλιά.

Επειδή σέβομαι αυτό που κάνω και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι και ο Παναγιώτης Κουκούλης το έχει πει πάρα πολλές φορές για το θέμα της αναπροσαρμογής και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Αγής Μαρμαρινός και όλοι οι συνάδελφοι, οι περισσότεροι.

Α.P: Το θέμα, αναφέρεται σε: "Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, υποβολή προτάσεων και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν γενικότερα και κυρίως στα οικονομικά δεδομένα, από την λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού". Άρα θα α πρέπει να αναμένουμε, τόσο από τη δική σας παράταξη όσο και από τις υπόλοιπες παρατάξεις ότι θα υποβάλετε σχετικές προτάσεις;

Δημήτρης Μούρτζης: Βεβαίως θα υποβάλουμε και με λεπτομέρεια και με αιτιολογία. Γι' αυτό ζητάμε να γίνει σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει μία ανταλλαγή προτάσεων και απόψεων και να γίνει το επιθυμητό, αυτό που χρειάζεται πλέον όλη η Αίγινα, γιατί όλοι μας ρωτάνε, ακόμη και σήμερα, αν το νερό έχει έρθει, αν είναι της ΕΥΔΑΠ, ποια θα είναι η τιμή του. Αυτά είναι πράγματα, τα οποία, δεν θα πω τι θα έκανα εγώ εάν ήμουν δήμαρχος, είχα κάνει μάλλον, γιατί πριν να γίνει ακόμη η σύνδεση, εγώ είχα κάνει πολλές επαφές επάνω με την ΕΥΔΑΠ. Πραγματικά είχαμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο, το οποίο δεν ήταν άλλο, από το να δώσουμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ΕΥΔΑΠ δεν είχε δώσει πενηνταράκι για την κατασκευή του αγωγού, είναι από ΕΣΠΑ, είναι από χρήματα της Περιφέρειας. Και βεβαίως πάνω σ' αυτό να διαμορφώνουμε τιμές οι οποίες να υποκρύπτουν κέρδος. Δεν είναι κέρδος τώρα εδώ, το νερό είναι ανταποδοτικό. Είναι αγαθό το οποίο το στερηθήκαμε πολλά χρόνια, κάναμε αγώνα πολλά χρόνια, είχαμε την ευτυχή κατάληξη να φτάσουμε στο σημείο αυτό, που δεν το πιστεύει ακόμη κανένας ότι το νερό ήρθε στην Αίγινα. Τώρα τα άλλα είναι πολύ γνωστά και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ γνωστά.

Α.P: Άρα θα πρέπει να αναμένουμε, από όσο γνωρίζω αυτό το αίτημα κατατέθηκε σήμερα...

Δημήτρης Μούρτζης: Σήμερα το μεσημέρι.

Α.P: Θα πρέπει σε έξι μέρες, ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να βγάλει την πρόκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δημήτρης Μούρτζης: Το αργότερο.

Σε άλλο σημείο ο κ. Δημήτρης Μούρτζης είπε ότι υπάρχει μία τεχνοοικονομική μελέτη η οποία θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. "Υπάρχουν προτάσεις σοβαρές μέσα, το πως μπορεί να διαμορφωθεί η πρώτη, δεύτερη, τρίτη και η τέταρτη κλίμακα, αυτό που ισχύει και στις κλίμακες της ΕΥΔΑΠ και εν συνεχεία πιστεύω, είναι μία απόφαση που δεν έχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση, το καλό της Αίγινας έχει. Γι' αυτό δουλεύουμε και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί και η διοίκηση και θα καταλάβει ότι γι' αυτό το αγαθό, έπρεπε να γίνει χθες η μείωση της τιμής του νερού, τη στιγμή που σταματήσαμε την μεταφορά".

Το αίτημα υπογράφουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μούρτζης Δημήτριος, Κουκούλης Παναγιώτης, Μεθενίτης Παντελεήμων, Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος, Λογοθέτης Εμμανουήλ, Λεούσης Νεκτάριος, Μούρτζης Γεώργιος, Πούντος Νικόλαος, Πάλλης Στυλιανός, Μαρμαρινός Σταμάτης, Ντελής Αντώνιος, Μπαρμπέρης Ευάγγελος, Μαρμαρινός Παναγιώτης, Παναγιώτης Ηλίας.

Δεν έχουμε στη διάθεσή μας υπογεγραμμένο αντίγραφο του αιτήματος, οπότε η σειρά των δημοτικών συμβούλων που το υπογράφουν, ενδέχεται να είναι διαφορετική.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png