Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση

Ενημερωτικό ένθετο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal

14ο Forum της Αυτοδιοίκησης 17 – 18 Ιουνίου 2023 στην Αίγινα.

Η Ένωση Δημάρχων Αττικής σε συνεργασία με την Π.Ε.Δ.Α. με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας, θα πραγματοποιήσουν το 14ο Forum της Αυτοδιοίκησης με θέματα: "Ασφάλεια στην πόλη και στον Δήμο" - "Επιτυχία στις εκλογές της Τ.Α.", που θα γίνει στο ξενοδοχείο "Δανάη" στην Αίγινα στις 17 – 18 Ιουνίου 2023. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Δήμαρχοι εν ενεργεία και διατελέσαντες, ειδικοί επιστήμονες και τεχνοκράτες, ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες και καταθέτουν προτάσεις για το παρόν και το μέλλον της Αυτοδιοίκησης και της χώρας μας. Ιδιαίτερα όπως αυτό διαμορφώνεται με τις τρέχουσες συνθήκες και προοπτικές.

Η πρόταση της ΚΕΔΕ για τη στέγαση των Δημοσίων Υπαλλήλων σε τουριστικούς νησιωτικούς δήμους. Η παροχή κινήτρων που εφαρμόζει ο δήμος Αίγινας.

Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας χρηματοδοτικών εργαλείων με δικαιούχους τους τουριστικούς νησιωτικούς δήμους, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με χρηματοδότηση στο 100%, που θα αφορά στην ανέγερση – κατασκευή καταλυμάτων, τα οποία θα δίδονται με ένα μικρό αντίτιμο και με κάποια κριτήρια οικονομικά-κοινωνικά, για τη στέγαση των Δημοσίων Υπαλλήλων, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ στις αρχές του προηγούμενου μήνα. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το θέμα ήταν η πρόταση για τη στέγαση των Δημοσίων Υπαλλήλων σε τουριστικούς νησιωτικούς δήμους και την εισήγηση έκανε ο κ. Ε. Χαρχαλάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής της ΚΕΔΕ,
σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι τουριστικοί νησιωτικοί δήμοι για τη στέγαση των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Επεσήμανε ότι, από τη μία το ενοίκιο στους τουριστικούς νησιωτικού δήμους είναι πολύ υψηλό έναντι άλλων περιοχών (μη τουριστικών) και από την άλλη υπάρχει έλλειψη προσφοράς κατοικιών για ετήσια μίσθωση, με αποτέλεσμα οι δημόσιοι υπάλληλοι πολλές φορές παραιτούνται της θέσης λόγω αδυναμίας εύρεσης στέγης. 

Μέχρι στιγμής πρόκειται για μία πρόταση, είναι άγνωστο αν κάποτε υλοποιηθεί κάτω από ποιες προϋποθέσεις.

Η περίπτωση του Δήμου Αίγινας.

Σημειώνεται ότι και ο δήμος της Αίγινας είναι ανάμεσα στους δήμους της χώρας που αντιμετωπίζει αυτό το σοβαρό πρόβλημα, όπως επισημαίνεται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με ανάλογα θέματα. Μάλιστα με την απόφαση 128/2020 περί παροχής οικονομικών κινήτρων για τη θέση του παιδιάτρου, είχε θέσει τις βάσεις για τέτοιου είδους κίνητρα.

Το Aegina Portal στις αρχές Μαΐου παρουσίασε την κοινή υπουργική απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με την οποία καθορίστηκε το ανώτατο ετήσιο χρηματικό όριο και το μηνιαίο κόστος  που μπορούν να διαθέσουν 16 μικροί νησιωτικοί δήμοι για την παροχή  δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε δημοσίους υπαλλήλους. Ο Δήμος Αίγινας έχει ετήσιο χρηματικό όριο 606.000 ευρώ και 500 ευρώ ανά υπάλληλο για κόστος στέγασης και σίτισης. Μπορείτε να δείτε το σχετικό δημοσίευμα και την ΚΥΑ εδώ.

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι ο δήμος Αίγινας εφάρμοσε ήδη στις αρχές Ιουνίου 2023, την πρόσφατη ΚΥΑ, αλλά και την απόφαση  128/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχετική περίπτωση, με ανάληψη υποχρέωσης.

Παροχή διευκρινίσεων για τη ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους, έδωσε με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την εγκύκλιο με αριθμό 683 και θέμα: "Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 90 “Ρύθμιση οφειλών προς δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 - Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020” του ν. 5036/2023.". 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Η εγκύκλιος στην εισαγωγή της αναφέρει τα ακόλουθα:

Με αφορμή έγγραφα και τηλεφωνικά ερωτήματα προς την Υπηρεσία μας από δήμους για παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 90 του Κεφαλαίου Α΄ «Πλαίσιο Ρύθμισης Οφειλών» του Μέρους Δ΄ του ν. 5036/2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» (Α΄ 77), παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ενιαία και ορθή εφαρμογή αυτών

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 (άρθρο 10 του ν. 5043/2023, Α’ 91).

Με τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 5043/2023 (Α’ 91), προστέθηκε άρθρο 79Α στον ν. 3852/2010 (Α’ 87) και προβλέφθηκε ειδική ρύθμιση για την εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων (δηλαδή με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 301 κατοίκων) για το υπόλοιπο της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου (δηλαδή έως τις 31.12.2023), σε συμμόρφωση με την υπ. αρ. 283/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Με την εν λόγω απόφαση κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (
Α’ 134) και της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4625/2019 (Α’ 139), με τις οποίες προβλεπόταν ότι πρόεδρος του συμβουλίου στις δημοτικές κοινότητες ορίζεται ο σύμβουλος, ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού στην εν λόγω δημοτική κοινότητα.

Υπογραμμίζεται ότι μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2023:

  • η πλήρωση της θέσης του προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων (δηλαδή με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 301 κατοίκων), με εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79Α του ν.3852/2010, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας,
  • από τις διατάξεις του άρθρου 79Α δεν επέρχεται καμία αλλαγή στην εκλογή και στη συνέχιση της άσκησης των καθηκόντων του προέδρου δημοτικής κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως και ίσο με τριακόσιους (300) κατοίκους.
Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.

Ενημερωτικό σημείωμα της ΚΕΔΕ σχετικά με την εκλογή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων, κατά τη νέα δημοτική περίοδο (2024- 2028).

Α. 1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΩΣ 200 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Στις δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό έως και 200 κατοίκους στην νέα δημοτική περίοδο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του συνδυασμού που συγκέντρωσε κατά την αρχική ψηφοφορία στη δημοτική κοινότητα την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων (άρθρο 30 παρ.1 του Ν.4804/2021, όπως αντικαταστάθηκε με αρθ. 37 παρ.3 του Ν.5043/2023, σε συνδυασμό με άρθρο 18 παρ.1 του του ιδίου Νόμου). 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

2. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΠΟ 201 έως 2000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας από 201 έως 2.000 κατοίκους στην νέα δημοτική περίοδο ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του (άρθρο 79 παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 37 παρ.1 του Ν.5043/2023, σε συνδυασμό με άρθρο 18 παρ.1 του ιδίου Νόμου).

3. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4804/ 2021

Διότι με το άρθρο 37 παρ.2 του Ν.5043/2023 εισάγεται διάταξη μόνο σχετικά με την κατανομή των εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, σύμφωνα με την οποία :
«Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 2.001 κατοίκων, ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και οι επιλαχόντες συνδυασμοί λαμβάνουν τα δύο πέμπτα (2/5)».

Β. Με το Άρθρο 10 του Ν. 5043/2023 εισάγεται διάταξη για την εκλογή προέδρων στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων κατά τη τρέχουσα δημοτική περίοδο (δηλ. έως την 31.12.2023) με τίτλο : «Ειδική ρύθμιση για την εκλογή Προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 - Προσθήκη άρθρου 79Α στον Ν.3852/2010»

Στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του Ν.4043/2023 ήτοι από 13.4.2023, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον Πρόεδρό του. 

Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται, µε ψηφοφορία από το σύνολο των µελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, µε τη διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 1Β.

Στην περίπτωση, όμως, που συνδυασμός πλειοψήφησε στη δημοτική κοινότητα µε ποσοστό µμεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος σύμβουλός του αναδεικνύεται Πρόεδρος του συμβουλίου της εν λόγω δημοτικής κοινότητας, χωρίς να απαιτείται η εκλογική διαδικασία της παρ. 1β.

Η διάταξη αυτή συνιστά συμμόρφωση με τη υπ’ αριθ 283/2023 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Ν.4623/2019, σχετικά με τον τρόπο ανάδειξης του προέδρου των δημοτικών κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων με ορισμό του συμβούλου του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού.

Ο νόμος

Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης Άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α΄31) «Υπηρεσίες Δόμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010». Τι ισχύει για τους Δήμους που δεν έχουν ΥΔΟΜ.

Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε η εγκύκλιος 402: "Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης Άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α΄31) «Υπηρεσίες Δόμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010".  Στην εγκύκλιο περιέχονται πληροφορίες για τους Δήμους που δεν έχουν ΥΔΟΜ και τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)Α. Γενικό μέροςI.

Εισαγωγή

Με το άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α’ 31), το οποίο έχει έναρξη ισχύος από 1η.1.2023, αντικαταστάθηκε το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), με σκοπό την αποσαφήνιση βασικών εννοιών, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την απρόσκοπτη λειτουργία των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τους δήμους της χώρας. Το εν λόγω άρθρο, ισχύει μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), με το οποίο θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία και οργάνωση των Υ.ΔΟΜ., καθώς και τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον στελέχωση αυτών.

Επιγραμματικά με τις διατάξεις του νέου άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010

α. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες προσδιορίζονται ποιοι δήμοι από 1.1.2023 έχουν Υ.ΔΟΜ. και ποιοι δήμοι, από την ίδια ημερομηνία, δεν έχουν και δεν μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι για τις Υ.ΔΟΜ. των δήμων της έδρας κάθε νομού και τις Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούσαν την 31.12.2022 τεκμαίρεται η λειτουργία τους ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης1.

β. Προσδιορίζονται οι δήμοι που θα συνεχίσουν να παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε όσους δήμους από την 1.1.2023 δεν μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν Υ.ΔΟΜ.2. Επιπλέον, καθορίζονται και οι υποχρεώσεις αυτών που θα συνεχίσουν να δέχονται διοικητική υποστήριξη.

θεσπίζεται δυνατότητα λήψης μέτρων για την αποσυμφόρησή τους και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων δόμησης4.

γ. Εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης για τη λειτουργία των Υ.ΔΟΜ. και καθορίζονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι δήμοι για να την ανακτήσουν, εάν χάσουν αυτό το ελάχιστο επίπεδο στελέχωσης6.

δ. Εξειδικεύεται η ενίσχυση των δήμων που λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. και παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε άλλο δήμο, με ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, με τριετή πρόβλεψη7. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζεται ένα πλέγμα διατάξεων για την κατά προτεραιότητα ενίσχυση των Υ.ΔΟΜ. με προσωπικό, τη συνεχή παρακολούθηση του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών αυτών και την πρόβλεψη διαδικασιών ενίσχυσης, σε περίπτωση μείωσής του.

ε. Εξειδικεύεται ο ρόλος των συναρμόδιων φορέων για την ορθή διασφάλιση της λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ. της χώρας, δηλαδή των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Για τις Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούν, αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικό φόρτο εργασίας ή σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους

IIΙ. Δήμοι που δεν έχουν ΥΔΟΜ

Δήμοι που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις ανωτέρω α, β, γ και δ κατηγορίες δεν μπορούν μετά την 1η.1.2023 να συστήσουν και να λειτουργήσουν Υ.ΔΟΜ.Οι συγκεκριμένοι δήμοι μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες δύο υποκατηγορίες.

- Δήμοι στους οποίους είχε συσταθεί οργανική μονάδα, υπεύθυνη για τηνάσκηση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων Υ.ΔΟΜ., η οποία, όμως, δενλειτούργησε και η στελέχωσή της, όπως αποτυπώνεται στο ψηφιακόοργανόγραμμα της 3ης Ιανουαρίου 2023, δεν πληροί τις προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης που τίθενται με την παρ. 3 α.

- Δήμοι στον Ο.Ε.Υ. των οποίων, όπως αποτυπώνεται στα ψηφιακάοργανόγραμματά τους της 3ης-1-2023, δεν προβλεπόταν οργανική μονάδα μεαρμοδιότητες Υ.ΔΟΜ.

Με διαπιστωτική απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προσδιορίζονται οι δήμοι αυτοί, καθώς και οι δήμοι που συνεχίζουν να παρέχουν σε αυτούς διοικητική υποστήριξη, όπως ίσχυε κατά την 31η.12.2022, εκτός εάν καθοριστεί με αιτιολογημένη απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων από την Υ.ΔΟΜ. του δήμου της έδρας του νομού
14. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η χρέωση της έκδοσης προέγκρισης οικοδομικής άδειας και η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος οικοδομικών αδειών e- adeies.

Σε κάθε περίπτωση, έως την έκδοση της εν λόγω απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι δήμοι αυτοί θα συνεχίζουν να δέχονται διοικητική υποστήριξη από τους ίδιους δήμους που την παρείχαν κατά την 31η.12.202215.


Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png