Table Talk

Εκπομπές από το studio του ραδιοφώντου του Aegina Portal

Ενημέρωση από τον κ. Παναγιώτη Κουκούλη για τις συνεδριάσεις των επιτροπών του υποθαλάσσιου και της αποχέτευσης.


Την Τρίτη 2 Μαρτίου συνεδρίασαν οι επιτροπές παρακολούθησης δύο σημαντικών έργων για τις υποδομές της Αίγινας. Η πρώτη αφορούσε τη συνεδρίαση της επιτροπής για τον υποθαλάσσιο αγωγό και η δεύτερη το έργο της αποχέτευσης. Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης που είναι μέλος σε αυτές τις δύο επιτροπές, μίλησε σήμερα στο Aegina Portal για όσα συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις των δύο αυτών επιτροπών και ειδικά για το έργο του υποθαλάσσιο αγωγού, η ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί επίκαιρο θέμα συζήτησης στην Αίγινα, καθώς ο Μάρτιος (ανάμεσα στις πολλές ημερομηνίες που είχαν προηγηθεί) έχει προσδιοριστεί ως μήνας για την έναρξη της διαδικασίας πόντισης του βασικού τμήματος του αγωγού. 

Πρόεδρος της επιτροπής είναι η αντιπεριφερειάρχης κ. Βάσω Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη. Μέλη είναι ο πρώην αντιπεριφερειάρχης και μέλος του ΠΕΣΥ κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος, ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης ως μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Αίγινας και δύο υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας. Αναλυτικά την σύνθεση της επιτροπής μπορείτε να δείτε εδώ.
 
Στην συνεδρίαση των επιτροπών "έγινε μία ανασκόπηση και ενημέρωση, εκ μέρους των επιβλεπόντων μηχανικών που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις, για την πορεία και την προοπτική του έργου του υποθαλάσσιου και της μελέτης για την αποχέτευση" δήλωσε ο κ. Κουκούλης.
 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στις 22 Φεβρουαρίου 2021, ενημερώνοντας το Σώμα για την επικείμενη συνεδρίαση των δύο επιτροπών, είπε ότι οι επιτροπές έχουν περιπέσει σε αδράνεια αφού δεν είχαν συνεδριάσει για περισσότερο από έναν χρόνο. Στα μέσα Φεβρουαρίου ο κ. Κουκούλης έστειλε σχετική επιστολή στην κυρία Βάσω Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη.
 
Ο ρόλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης στο έργο του υποθαλάσσιου αγωγού.
 
"Είχε αδρανοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο, ακολουθώντας μία πρακτική και του παρελθόντος, που ο ρόλος της δεν ήταν ουσιαστικός, όπως θα όφειλε να είναι, διότι είναι η μοναδική επιτροπή που παρακολουθεί την συμφωνία που έχει κάνει ο δήμος ως κύριος του έργου με την Περιφέρεια που είναι εκείνη η αρχή, που υλοποιεί το έργο. Κι αυτό γιατί ο δήμος δεν έχει τα μέσα, τους μηχανικούς και τα μέσα να παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου. Γι' αυτό καταφεύγει στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και αυτή η συμφωνία, έχει υπογράψει δηλαδή ο δήμος μία συμφωνία με την Περιφέρεια και η επιτροπή αυτή είναι η επιτροπή εκείνη που παρακολουθεί την πορεία του έργου και είναι ο μοναδικός δίαυλος, ας το πούμε έτσι, επίσημος δίαυλος επικοινωνίας της Περιφέρειας που εκτελεί το έργο με τον κύριο του έργου που είναι ο δήμος της Αίγινας".  
 
Οι εργασίες προετοιμασίας που γίνονται αυτή την περίοδο.
 
"Αυτή την περίοδο εκτελούνται κάποια συμπληρωματικά έργα, τόσο στην Σαλαμίνα, όσο και στην Αίγινα, που συνδυαστικά είναι εργασίες προετοιμασίας υποδοχής του αγωγού στην Αίγινα και από την άλλη μεριά γίνεται στην Σαλαμίνα η επικάλυψη των δύο τμημάτων που έχουν ήδη ποντιστεί. Έχουν ποντιστεί ήδη δύο τμήματα στην πλευρά της Σαλαμίνας μέσα σε όρυγμα και τώρα γίνεται η επιχωμάτωση ας το πούμε έτσι, η κάλυψή τους δηλαδή με προϊόντα λατομείου, όπως λέμε, για την προστασία από άγκυρες ή από άλλα τέτοια εμπόδια και είναι αυτά τα τμήματα μέχρι βάθους δέκα μέτρων, κάπου εκεί.
 
Απλώς να υπενθυμίσω ότι στην αρχή και στο τέλος ο αγωγός αυτός είναι διπλός. Δηλαδή εκτός από το ένα σκέλος που προβλέπεται να συνδεθεί ο υποθαλάσσιος αγωγός, που θα συνδέσει τα δύο σημεία, υπάρχει και ένα μικρός σκέλος τόσο στην Σαλαμίνα, όσο και στην Αίγινα μήκους 200-300 μέτρων, το οποίο θα είναι σε κατάσταση ετοιμότητας, ας το πούμε, σε περίπτωση που θα χρειαστεί στο μέλλον να ποντιστεί και ένας δεύτερος αγωγός διότι ο υφιστάμενος δεν θα είναι αρκετός. Είναι μία πρόβλεψη για μελλοντικές ανάγκες, που καλό είναι να κατασκευαστεί αυτό το κομμάτι τουλάχιστον και θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί αυτόν τον δεύτερο αγωγό.
 
Οπότε γίνονται αυτές οι εργασίες, της επικάλυψης των δύο τμημάτων που έχουν πέσει στην Σαλαμίνα και από την άλλη μεριά, εδώ στην Αίγινα, στο Λεόντι, γίνεται σε αυτό το φρεάτιο το οποίο θα δεχθεί τον αγωγό, εργασίες. Ολοκληρώνονται οι εργασίες όπως είναι η πλάκα που θα σκεπάσει αυτό το πολύ μεγάλο φρεάτιο και μετά θα συνεχιστεί η προετοιμασία με την διάνοιξη ενός ορύγματος που θα δεχθεί τον αγωγό όταν έρθει, διότι μέχρι το βάθος της θάλασσα, δέκα μέτρων αν θυμάμαι καλά, ο αγωγός είναι μέσα σε όρυγμα και προστατευμένος με προϊόντα επιχωμάτωσης όπως λέμε.       
 
Παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σε αυτή την βοηθητική δεξαμενή αναρρύθμισης στο Λεόντι, δίπλα στην καινούργια κεντρική δεξαμενή, που θα βοηθήσει κι αυτή κατά την άποψή των μελετητών στην σωστή λειτουργία, την υδραυλική λειτουργία του αγωγού. Αυτές είναι οι εργασίες που γίνονται αυτή την περίοδο".
 
Είναι σχεδόν έτοιμοι να προχωρήσουν στην βασική εργασία της πόντισης.
 
"Κατά τα άλλα, όπως μας ενημέρωσε ο επιβλέπων μηχανικός, είναι σχεδόν έτοιμοι να προχωρήσουν στην βασική εργασία της πόντισης του μεγάλου μήκους των 14.000 μέτρων του αγωγού. Τα τμήματα του αγωγού είναι έτοιμα, έχει γίνει η προετοιμασία με το σκάφος το κατάλληλα εξοπλισμένο, στο οποίο θα γίνονται οι εργασίες για την σύνδεση των διαφόρων τμημάτων. Έχει γίνει η συνεννόηση με τους ειδικούς μηχανικούς που πρέπει να έρθουν από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν ορισμένα τμήματα της διαδικασίας και κυρίως είναι εκείνοι που θα χειρίζονται ένα όχημα, ένα τηλεχειριζόμενο όχημα το οποίο θα τρέχει στον βυθό και θα κατευθύνει τις εργασίες της πόντισης. Αυτοί οι ειδικοί είχαν δυσκολίες μέχρι τώρα, λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την πρόληψη της πανδημίας. Θα έπρεπε δηλαδή όταν έρθουν από το εξωτερικό να μείνουν μία περίοδο τουλάχιστον επτά ημερών σε καραντίνα, που αυτό εμπόδιζε τον σωστό προγραμματισμό, αλλά αυτό το εμπόδιο από ότι μας εξήγησε και η κυρία Αντιπεριφερειάρχης έχει ξεπεραστεί με ορισμένες ενέργειες, ούτως ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη του να μείνουν οι άνθρωποι σε καραντίνα, αλλά θα είναι αμέσως διαθέσιμοι, λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέτρα, ούτως ώστε να αποφύγουν τυχόν μόλυνση, αν τυχόν υπάρξει κίνδυνος".
 
Μετά τις μετά τις 15 Μαρτίου η νέα ημερομηνία πόντισης του αγωγού.
 
Οπότε ουσιαστικά είναι έτοιμα τα πράγματα για την πόντιση, όπως μας ενημέρωσε πάλι ο επιβλέπων μηχανικός, μετά τις 15 Μαρτίου, δηλαδή σε μία εβδομάδα ουσιαστικά από σήμερα, θα φροντίσουν να βρουν το κατάλληλο χρονικό παράθυρο που ο καιρός θα είναι κατάλληλος και ευνοϊκός, για να προχωρήσουν στη πόντιση του αγωγού. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα γίνει.
 
Μία παρενθετική ερώτηση για την επισκευή της μεγάλης δεξαμενής στο Λεόντι.
 
Σε εκείνο το σημείο το Aegina Portal ζήτησε από τον κ. Παναγιώτη Κουκούλη ένα σχόλιο σχετικά με την επισκευή της μεγάλης - νέας δεξαμενής στο Λεόντι. Σημειώνεται ότι ο κ. Κουκούλης είχε υποβάλει σχετική ερώτηση στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ενώ και ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς είχε δηλώσει την ανησυχία του. Η μεγάλη δεξαμενή στο Λεόντι είναι αναγκαία για την πλήρη λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού.
 
"Μπαίνουν ορισμένα ερωτηματικά, γιατί μετά από τόσους μήνες που έχει διαπιστωθεί η ανάγκη στεγανοποίησης του ενός θαλάμου της δεξαμενής, εκεί που βρέθηκαν δηλαδή αυτές οι ρωγμές στο ύψος πάνω από τα τρία μέτρα, έχει διαπιστωθεί, ξέρουμε την μέθοδο η οποία θα ακολουθεί, υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις και παρόλα αυτά, μετά από τόσους μήνες δεν έχει πραγματοποιηθεί αυτή η επισκευή της στεγανοποίησης. Είναι αλήθεια ότι κι εγώ αναρωτιέμαι, όπως βλέπετε και στο δημοτικό συμβούλιο ρωτώ, οι απαντήσεις δεν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστερεί".
 
Από την λειτουργία του εξαρτάται η λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού, ήταν η παρατήρηση του Aegina Portal
 
"100%. Δεν θα μπορέσει να γίνει η δοκιμή του έργου, αν δεν έχει ολοκληρωθεί κι αυτή η εργασία στεγανοποίησης, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί η δεξαμενή του Λεοντίου στο 100% και όχι στο 60% που μπορούμε τώρα, δεν μπορούμε να ανέβουμε πάνω από ένα ύψος τριών μέτρων, επειδή έχει αυτές τις διαρροές. Ελπίζω και ο δήμαρχος έτσι διαβεβαιώνει, δεν θα υπάρχει καθυστέρηση εξ' αιτίας αυτής της επισκευής. Ότι μέσα στις λίγες επόμενες μέρες θα γίνει αυτή η επισκευή. Ελπίσω να γίνει έτσι όπως το λέει και δεν βλέπω το λόγο να μην γίνεται τόσο καιρό είναι η αλήθεια".
 
Κοιτώντας πίσω στη συνεδρίαση της επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2019.
 
"Κοιτώντας τις σημειώσεις που είχα κάνει πριν από έναν χρόνο και, στην προηγούμενη επιτροπή παρακολούθησης, εκεί λέγαμε στην επιτροπή ότι α! θα γίνει η πόντιση στις 20 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά του 2020 και δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι ήταν εφικτό να γίνει αυτό.  Παρά την τότε βεβαιότητα του Δεκεμβρίου του 2019, δυστυχώς πήγαμε πολύ πιο πίσω, οπότε αυτές τις σκέψεις κάνω και τώρα, παρόλο που όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι πράγματι δεν υπάρχει λόγος να αναβληθεί περαιτέρω. Δεν ξέρει κανείς ποτέ τι μπορεί να γίνει" είπε ο κ. Κουκούλης και συμπλήρωσε: "Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν πολύ περισσότερο ωριμάσει, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση κι αν τυχών υπάρξει μπορεί να μην είναι 15 Μαρτίου, ίσως να αφήσουμε και τον Μάρτιο να περάσει που είναι και η περίοδος που ψαρεύουν οι ανεμότρατες και τελειώνει αυτή η περίοδος".
 
Απαγορεύεται πια εκεί, δεν απαγορεύεται; Ήταν η παρατήρηση του Aegina Portal σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που έχουν εκδώσει το Λιμεναρχείο της Αίγινας και το Λιμεναρχείο του Πειραιά.  
 
"Ακριβώς, όπως το λέτε. Βάσει των αποφάσεων του λιμεναρχείου απαγορεύεται, αλλά μέχρι τώρα, από ότι βλέπω εγώ τουλάχιστον οι ανεμότρατες περνάνε από εκείνη την περιοχή. Και το βλέπω από αυτή την εφαρμογή όπως είναι το Marine Traffic που δείχνει τις διαδρομές των διαφόρων σκαφών, συμπεριλαμβανομένων και των ανεμοτρατών".
 
Επιγραμματικές παρατηρήσεις για την ολοκλήρωση του έργου.
 
Τα φρεάτια ολοκληρώνονται λίγο - πολύ τις επόμενες ημέρες, οπότε όταν πέσει ο αγωγός θα συνδεθεί οπωσδήποτε και στις δύο άκρες και θα έχει τη δυνατότητα το νερό να τρέξει από την δεξαμενή της Πέρανης στην δεξαμενή του Λεοντείου. Δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός. Απλώς μετά θα πρέπει να ακολουθήσει η πόντιση των προστατευτικών τσιμεντοστρωμάτων, ούτως ώστε να καλυφθεί ο αγωγός κι αυτό θα πάρει 5-6 μήνες, από ότι λένε, οπότε μπορεί ο αγωγός να έχει ποντιστεί και να έχει ενωθεί τόσο με την τροφοδοσία στην Σαλαμίνα, όσο και με την δεξαμενή του Λεοντείου, να είναι έτοιμος δηλαδή για την παροχή νερού και για τις δοκιμές, που θα γίνουν για αρκετές ημέρες και μπορεί να έχει γίνει αυτό πριν το Πάσχα, αλλά θα ακολουθήσει αυτό το πεντάμηνο - εξάμηνο να τοποθετηθούν τα τσιμεντοστρώματα και για αυτό η ημερομηνία παράδοσης του έργου, περάτωσης του έργου κατασκευής  έχει τοποθετηθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Κατά τη δική μου άποψη ίσως να χρειαστεί και μία ολιγόμηνη παράταση για να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των τσιμεντοστρωμάτων.
 
Τέλος, ο κ. Κουκούλης είπε ότι στην συνέχεια θα πρέπει να γίνουν δύο ενώσεις στην Αίγινα του καινούργιου αγωγού με τον υφιστάμενο. "Θα γίνει μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι την πόντιση του αγωγού".
 
Για το έργο της αποχέτευσης.
 
"Είναι σε εξέλιξη η οριστική μελέτη για την κατασκευή του έργου. Αυτή η μελέτη είναι το αντικείμενο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του δήμου της Αίγινας και της Περιφέρειας. Απλώς για την ιστορία και το αξιοπερίεργο του θέματος, να αναφέρω ότι αυτή η μελέτη έχει ανατεθεί στο μελετητή εδώ και δώδεκα χρόνια; Πριν από πάρα πολλά χρόνια δηλαδή έχει ανατεθεί. Ίσως και περισσότερο. Και όλη η διαδικασία με την προετοιμασία την μελέτης κτλ πηγαίνει στο μακρινό 2006 να φανταστείτε.
 
Η κυριότερη βέβαια αιτία αυτής της πολύχρονης καθυστέρησης είναι τα περιβαλλοντικά θέματα με τις προσφυγές, δικαστήρια κτλ για την χωροθέτηση της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, που τελικά έχει εγκριθεί και έχει χωροθετηθεί στην περιοχή Λιγέα, κοντά στο ανατολικό κομμάτι της Αίγινας, στον όρμο Λιγέας. Αυτή είναι η βασική αιτία της πολύ μεγάλης καθυστέρησης.
 
Η μελέτη αυτή η οποία είχε ανατεθεί και είναι το βασικό αντικείμενο της προγραμματικής συμφωνίας με την Περιφέρεια ολοκληρώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου, έχει παραδοθεί ήδη στους αρμόδιους επιβλέποντες μηχανικούς της Περιφέρειας και επίκειται η οριστική αποδοχή από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ή και τα άλλα αρμόδια. Εκείνο το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι σε ορισμένες συμπληρωματικές μελέτες τις οποίες έχει αναλάβει να αναθέσει και το έχει κάνει ήδη ο δήμος Αίγινας. Κι αυτές οι συμπληρωματικές μελέτες αφορούν βασικά δύο πράγματα. Από την μια μεριά την επέκταση της μελέτης αποχέτευσης, ούτως ώστε να συμπεριλάβει όχι μόνο τον οικισμό της πόλης της Αίγινας, αλλά και άλλους οικισμούς όπως είναι η Πέρδικα, το Σφεντούρι, η Κυψέλη, ο Κοντός.
 
Ένα είναι αυτό το θέμα, η επέκταση δηλαδή της οριστικής μελέτης και ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό είναι να συμπεριλάβει, αυτό που λέμε, τις οικιακές συνδέσεις. Δηλαδή η αρχική μελέτη συμπεριλαμβάνει μόνο το βασικό δίκτυο, ας το πούμε έτσι, δηλαδή τους κύριους συλλεκτήρες αγωγούς, αλλά όχι εκείνες τις σωληνώσεις που συνδέουν το σπίτι του καθενός με αυτούς τους αγωγούς. Και αυτή η μελέτη που είναι πολύ σημαντική, διότι μέχρι πρόσφατα, η σύνδεση του σπιτιού του καθενός με τον κεντρικό αγωγό ήταν δαπάνη που επωμίζονταν ο καταναλωτής, τώρα όμως είναι μία επιλέξιμη δαπάνη όπως λέγεται και θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση τη βασική, που θα είναι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ.
 
Αυτές οι μελέτες λοιπόν, οι συμπληρωματικές μελέτες έχουν ανατεθεί από τον δήμο της Αίγινας, θα είναι έτοιμες σύμφωνα με τις συμβάσεις σε ένα τρίμηνο, οπότε υπολογίζομε ότι όλο το πακέτο των μελετών, τόσο η κεντρική - κύρια μελέτη όσο και οι συμπληρωματικές θα είναι έτοιμες Μάιο - Ιούνιο και θα είναι έτοιμος ο δήμος να διεκδικήσει την χρηματοδότηση που αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος προβλέπει την χρηματοδότηση και της αποχέτευσης της Αίγινας.
 
Είναι ένα μεγάλο έργο. Η χρηματοδότηση για την υλοποίησή του είναι της τάξεως των 20.000.000 περίπου. Τώρα με αυτές τις επεκτάσεις και τους πρόσθετους οικισμούς μπορεί να είναι μεγαλύτερο, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο στο οποίο έχουν φτάσει οι μελέτες από την μια μεριά και αφετέρου το γεγονός ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων αποχέτευσης, ιδιαίτερα σε μέρη όπως το νησί μας, που ομολογουμένως έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στις κατασκευές αυτής της πολύ σπουδαίας υποδομής, όπως είναι η αποχέτευση.
 
Νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ούτε ώστε να το δούμε να αρχίσει να υλοποιείται".   
 
Τέλος ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης ρωτήθηκε σχετικά με δύο επίκαιρα θέματα. Το πρώτο αφορά την βλάβη σε καινούργιο αγωγό των "χερσαίων έργων" και το δεύτερο την "επόμενη μέρα" του αγωγού, όσον αφορά την διαχείριση του δικτύου ύδρευσης, την συντήρηση και το εσωτερικό δίκτυο.

Για τη βλάβη στον καινούργιο αγωγό.
 
"Γι' αυτή τη ζημιά την οποία υπέστη ένας καινούργιος αγωγός, εκ πρώτης όψεως φαίνεται αρκετά ανησυχητικό. Δεν ξέρουμε βέβαια το τι συνέβη, μπορεί να ήταν κάτι εντελώς συμπτωματικό που συμβαίνει ακόμη και στα νέα έργα. Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι ότι ήταν κάτι το εντελώς συμπτωματικό και μεμονωμένο. Παρόλο που γενικότερα η παρακολούθηση και η παραλαβή αυτού του πολύ σπουδαίου έργου, όπως είναι τα "χερσαία έργα" έγινε με τρόπο ιδιαίτερα πλημμελή. Δηλαδή αυτή η 15μηνη περίοδος που έπρεπε να είναι στα χέρια του δήμου και να παρακολουθείται στις μεγαλύτερες λεπτομέρειες, ούτως ώστε να αποδειχθεί ότι δουλεύει σωστά, παρήλθε ανεκμετάλλευτη. Ήταν ένα μεγάλο λάθος του δήμου το γεγονός ότι δεν παρακολούθησε, δεν παρέλαβε εγκαίρως το έργο σύμφωνα με τις συμφωνίες και την κοινή πρακτική, να παραλαμβάνεις το έργο και μετά να έχεις ένα 15μηνο που κατά κάποιο τρόπο θα είναι η περίοδος της εγγύησης. Ότι έγινε έγινε, ας προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε όσο γίνεται περισσότερο και από τη άλλη πλευρά να μην επαναλάβουμε παρόμοιες λάθος πρακτικές σε άλλα έργα".
 
Για την επόμενη μέρα.
 
"Είναι εξαιρετικά σπουδαίο το τι γίνεται την επόμενη μέρα. Γιατί πολλές φορές επιδιώκουμε μόνο να αποκτήσουμε ένα έργο, αλλά δεν σκεπτόμαστε το τι θα γίνει μετά. Αυτό το μετά λοιπόν, τόσο για τον υποθαλάσσιο, όσο και για την αποχέτευση είναι εξαιρετικά σπουδαίο. Η διαχείριση των δύο αυτών έργων και ιδιαίτερα της αποχέτευσης είναι πολύ απαιτητική. Και ο δήμος ιδιαίτερα με τα μέσα τα οποία έχει σήμερα, με αυτή την Υπηρεσία Ύδρευσης η οποία και υποστελεχωμένη είναι και έχει περιορισμένες δυνατότητες, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχει η λειτουργία ενός τόσο μεγάλου έργου όπως είναι ο υποθαλάσσιος, αλλά κυρίως η αποχέτευση.
 
Χρειάζεται δηλαδή μία προετοιμασία ήδη από τώρα, πως θα λειτουργήσουμε αποτελεσματικά αυτά τα δύο πολύ μεγάλα έργα. Περιμένουμε, νομίζω ότι έχει αντιληφθεί η διοίκηση του δήμου να προετοιμαστεί για τη λειτουργία αυτών των έργων και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Είναι πολύ απαιτητικά έργα".
 
"Τώρα μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Η λειτουργία και η συντήρηση του υποθαλάσσιου για τρία χρόνια θα γίνεται από την κατασκευάστρια εταιρία. Αλλά οι ευθύνες του δήμου όμως θα είναι πάρα πολύ σπουδαίες από την πρώτη μέρα που θα παραδοθεί το έργο. Για παράδειγμα η ασφάλισή του. Η ασφάλιση του έργου, του υποθαλάσσιου θα βαραίνει πια, θα είναι ευθύνη του δήμου, όπως και η ανεύρεση ενός εναλλακτικού τρόπου τροφοδοσίας της Αίγινας με νερό σε περίπτωση που πάθει κάτι. Δηλαδή, μπορεί ο ανάδοχος, ο κατασκευαστής να έχει την ευθύνη για τη λειτουργία, να επισκευάσει τυχών ζημιές, αλλά η ευθύνη για την ασφάλεια του έργου και για την τροφοδοσία της Αίγινας την αδιάλειπτη με νερό παραμένει στον δήμο και χρειάζεται να είναι προετοιμασμένος".
 
"Γενικότερα νομίζω ότι η ύδρευση θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση από την στιγμή που θα ολοκληρωθεί και το έργο του υποθαλάσσιου" είπε ο κ. Κουκούλης.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png