Η κυρία Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού.

Δημοσιεύθηκε σήμερα η 3η Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου. Η αντιπεριφερειάρχης κυρία Βάσω Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη είναι πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης , ο κύριος Παναγιώτης Χατζηπέρος, πρώην αντιπεριφερειάρχης, εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως τακτικό μέλος και επίσης όπως είχαμε αναφέρει και λίγες ημέρες πριν ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης δημοτικός σύμβουλος ως τακτικό μέλος.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την απόφαση

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται πλέον από τους:
1.
Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη Βασιλική, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως Πρόεδρο.
2.
Χατζηπέρο Παναγιώτη, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως τακτικό μέλος.
3.
Χαλά Σοφία, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής. Ενότητας Πειραιώς & Νήσων, ως τακτικό μέλος.
4.
Μίσκα Μαρία, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως τακτικό μέλος.
5.
Κουκούλη Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αίγινας, ως τακτικό μέλος.

Με αναπληρώτριες/αναπληρωτές τους:
1.
Κοσμίδου Ευρώπη, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως αναπληρωτή πρόεδρο.
2.
Κατσικάρη Δημήτριο, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
3.
Κυριακόπουλο Δημήτριο, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων, ως αναπληρωματικό μέλος.
4.
Ψιλοβασιλόπουλο Αναστάσιο, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
5.
Βλαστό Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Αίγινας, ως αναπληρωματικό μέλος.

Η Επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της με γραπτή πρόσκληση. Χρέη Γραμματειακής υποστήριξης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και τήρησης πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του
Δήμου. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση υλοποίησης της από 18/5/2015 προγραμματικής σύμβασης του έργου του θέματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png