Φωτογραφίες από την βράβευση επιτυχόντων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Παλαιό Δημαρχείο.

Βράβευση επιτυχόντων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Παλαιό Δημαρχείο.