Φωτογραφίες από την εκδήλωση για το "Αριστείο Γεωργίου Αλυφαντή", στον Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση για το "Αριστείο Γεωργίου Αλυφαντή", στον Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας.